Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

829 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
խ Խ (գ.)Khtreizième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique

40.
խաբ (գ.)Khaptromperie, duperie n.f.
խաբեբայ (ած.)Khapépamenteur(euse), fourbe, tricheur(euse) adj.
խաբեբայութիւն (գ.)Khapépaïoutiountromperie, tricherie, fourberie n.f.
խաբել (բայ)Khapéltromper, duper, abuser v.tr.
խաբեպատիր (ած.)Khapébadirfrauduleux(euse) adj.
խաբէական (ած.)Khapéagandécevant(e), trompeur(euse) adj.
խաբէութիւն (գ.)Khapéoutiounfourberie, supercherie n.f.
խաբկանք (գ.)Khapgankillusion n.f.
խաբուիլ (բայ)Khapevilêtre trompé(e) v.pron.
խաբուսիկ (ած.)Khapoussigtrompeur(euse), illusoire adj.
խադ (գ.)Khatépée à double tranchant n.f.
խազ (գ.)Khaz1) neume n.m., note n.f.,
2) raie n.f.
խազագրութիւն (գ.)Khazakeroutiounnotation n.f.
խազել (բայ)Khazélrayer, strier v.tr.
խազերգ (գ.)Khazérksolfège n.m.
խազերգութիւն (գ.)Khazérkoutiounsolfège n.m.
խազմ (գ.)Khazmquerelle, sédition n.f.
խազմարար (ած.)Khazmararséditieux(euse) adj.
խազմուզ (գ.)Khazmouzmoût n.m.
խաթարել (բայ)Khataréldétériorer, corrompre v.tr.
խաթարուիլ (բայ)Khatarvilêtre détérioré(e), être corrompu(e) v.pron.
խաթարում (գ.)Khataroumdétérioration, corruption n.f.
խաժ (ած.)Khajglauque, pers(e) adj.
խաժակ (ած.)Khajagaux yeux pers adj.
խաժամուժ (գ.)Khajamoujpopulace n.f.
խալ (գ.)Khalgrain de beauté n.m.
խալխալ (գ.)KhalKhalanneau d’argent pour les chevilles n.m.
խախալ (գ.)KhaKhaltamis, crible n.m.
խախալել (բայ)KhaKhaléltamiser, passer au crible v.tr.
խախանջել (բայ)KhaKhanTchélvociférer v.intr.
խախաց (գ.)KhaKhaTschyle n.m.
խախուտ (ած.)KhaKhoudinstable, branlant(e) adj.
խախտել (բայ)KhaKhdéldéranger, disloquer v.tr.
խախտում (գ.)KhaKhdoumdérangement n.m., dislocation n.f.
խած (գ.)KhaDzmorsure, bouchée n.f.
խածան (ած.)KhaDzanhargneux(euse), mordant(e) adj.
խածնել (բայ)KhaDznélmordre v.tr.
խածուածք (գ.)KhaDzvaDzkmorsure, bouchée n.f.
խածցնել (բայ)KhaGhDzenelfaire jouer
խակ (ած.)Khag1) vert(e), non mûr(e) adj.,
2) inexpérimenté(e) adj.
խակութիւն (գ.)Khagoutioun1) verdeur n.f.,
2) immaturité n.f.
խահ (գ.)Khahmets n.m.
խահագործական (ած.)KhahakorDzaganculinaire adj.
խահագործել (բայ)KhahakorDzélcuisiner v.intr.
խահարան (գ.)Khaharancuisine n.f.
խահարար (գ.)Khahararcuisinier n.m.
խահարարուհի (գ.)Khahararouhicuisinière n.f.
խաղ (գ.)KhaGhjeu, tour n.m.
խաղադաշտ (գ.)KhaGhatachdplaine de jeux n.f., stade n.m.
խաղաթուղթ (գ.)KhaGhatouGhtcarte à jouer n.f.
խաղալ (բայ)KhaGhaljouer v.tr. ou v. int.
խաղալիկ (գ.)KhaGhaligjouet, joujou n.m.
խաղալիք (գ.)KhaGhalikjouet, joujou n.m.
խաղախ (գ.)KhaGhaKhcuir non tanné n.m.
խաղախորդ (գ.)KhaGhaKhorttanneur n.m.
խաղախորդարան (գ.)KhaGhaKhortarantannerie n.f.
խաղակից (գ.)KhaGhaguiTscompagnon de jeu n.m.
խաղաղ (ած.)KhaGhaGhpaisible, calme, tranquille adj.
խաղաղական (ած.)KhaGhaGhaganpacifique adj.
խաղաղասէր (ած.)KhaGhaGhassérpacifiste adj.
խաղաղասիրութիւն (գ.)KhaGhaGhassiroutiounpacifisme n.m.
խաղաղարար (ած.)KhaGhaGhararpacificateur(trice) adj.
խաղաղարար (գ.)KhaGhaGhararpacificateur(trice) n.
խաղաղել (բայ)KhaGhaGhélpacifier v.tr.
խաղաղեցնել (բայ)KhaGhaGhéTsenél pacifier v.tr.
խաղաղիլ (բայ)KhaGhaGhilse calmer v.pron. (v.intr. en arménien).
խաղաղութիւն (գ.)KhaGhaGhoutiounpaix, tranquillité n.f., calme n.m.
խաղամոլ (գ.)KhaGhamoljoueur(euse) n.
խաղամոլ (ած.)KhaGhamolparieur(euse), joueur(euse) adj.
խաղավայր (գ.)KhaGhavaïrlieu, terrain de jeu n.m.
խաղարան (գ.)KhaGharanmaison de jeu n.f., tripot n.m.
խաղարկութիւն (գ.)KhaGhargoutiounjeu d’un acteur, d’un joueur sportif n.m.
խաղացանկ (գ.)KhaGhaTsangrépertoire n.m.
խաղընկեր (գ.)KhaGhenguércompagnon de jeu n.m.
խաղող (գ.)KhaGhoGhraisin n.m.
խաղողօրհնէք (գ.)KhaGhoGhorhnékbénédiction du raisin n.f.
խաղցնել (բայ)KhaGhTsenél1) faire jouer v.tr.,
2) se moquer de v.pron.
խաղք (ած.)KhaGhkridicule, infâme adj.
խաղքութիւն (գ.)KhaGhkoutiounridicule n.m., infamie n.f.
խամաճիկ (գ.)KhamaDjigmarionnette n.f.
խամրեցնել (բայ)KhamréTsenéldessécher, faire dépérir v.tr.
խամրիլ (բայ)Khamril1) se dessécher, se faner v.pron.,
2) dépérir v.intr.
խամրում (գ.)Khamroumdessèchement, dépérissement n.m., flétrissure n.f.
խայթ (գ.)Khaït1) aiguillon n.m.,
2) remords n.m.
խայթել (բայ)Khaïtélpiquer, aiguillonner v.tr.
խայթող (ած.)KhaïtoGhpiquant(e), mordant(e) adj.
խայթոց (գ.)KhaïtoTsaiguillon n.m.
խայթոց (գ.)KhaïtoTsaiguillon n.m.
խայթուածք (գ.)KhaïtvaDzkpiqûre, morsure n.f.
խայծ (գ.)KhaïDzappât n.m.
խայծ (գ.)KhaïDzappât n.m.
խայծիլ (բայ)KhaïDzil1) se moucheter v.pron.,
2) mûrir v.intr.
խայծղան (գ.)KhaïDzGhangoudron n.m.
խայտ (գ.)Khaïdtache, bigarrure n.f.
խայտաբղէտ (ած.)KhaïdapeGhédbigarré(e), multicolore adj.
խայտալ (բայ)Khaïdal1) folâtrer v.intr.,
2) se réjouir v.pron.
խայտաճամուկ (ած.)KhaïdaDjamougbigarré(e), multicolore adj.
խայտանք (գ.)Khaïdanktrépignement n.m., joie n.f.
խայտառակ (ած.)KhaïdaRagbafoué(e), infâme adj.
խայտառակել (բայ)KhaïdaRaguélbafouer, déshonorer v.tr.
խայտառակութիւն (գ.)KhaïdaRagoutiouninfamie n.f., déshonneur n.m.
խայտառակուիլ (բայ)KhaïdaRagvil1) être bafoué(e), être déshonoré(e) v.pron.,
2) se déshonorer v.pron.
խայտիտ (գ.)Khaïdidpinson n.m.
խայտուց (գ.)KhaïdouTsbigarrure, moucheture n.f.
խայրի (գ.)Khaïrifruit, produit n.m., offrande n.f.
խան (գ.)Khankhan n.m.
խանգարել (բայ)Khankaréldéranger, perturber v.tr.
խանգարիչ (ած.)KhankariTchperturbateur(euse) adj.
խանգարուիլ (բայ)Khankarvilêtre dérangé(e), être perturbé(e) v.pron.
խանգարում (գ.)Khankaroumdérangement n.m., perturbation n.f.
խանդ (գ.)Khantardeur, exaltation n.f.
խանդակաթ (ած.)Khantagattendre, affectueux(euse) adj.
խանդաղատանք (գ.)KhantaGhadanktendresse, affection n.f.
խանդաղատիլ (բայ)KhantaGhadils’attendrir, se prendre d’affection v.pron. (v.intr. en arménien).
խանդավառ (ած.)KhantavaRenthousiaste adj.
խանդավառել (բայ)KhantavaRélenthousiasmer v.tr.
խանդավառութիւն (գ.)KhantavaRoutiounenthousiasme n.m.
խանդավառուիլ (բայ)KhantavaRvils’enthousiasmer v.pron. (v.intr. ou v.pron. en arménien).
խանծ (գ.)KhanDzfeu n.m., odeur de brûlé n.f.
խանծել (բայ)KhanDzélbrûler v.tr.
խանծիլ (բայ)KhanDzilbrûler, brûler à moitié v.intr.
խանծող (ած.)KhanDzoGhlégèrement brulé(e) adj.
խանձ (գ.)KhanTzfeu n.m., odeur de brûlé n.f.
խանձել (բայ)KhanTzélbrûler v.tr.
խանձիլ (բայ)KhanTzilbrûler, brûler à moitié v.intr.
խանձող (գ.)KhanTzoGh1) tison n.m.,
2) allumeur n.m.
խանութ (գ.)Khanoutboutique n.f., magasin n.m.
խանութիւն (գ.)Khanoutiounkhanat n.m.
խանութպան (գ.)Khanoutbanboutiquier(ière) n.
խանչաձուկ (գ.)KhanTchaTSouggrondin n.m.
խանչել (բայ)KhanTchélgrogner v.intr.
խանչիւն (գ.)KhanTchioungrognement n.m.
խաշ (գ.)Khachragoût, potage de pieds de mouton n.m.
խաշել (բայ)Khachélbouillir, échauder v.tr.
խաշիլ (բայ)Khachilbouillir, cuire v.intr.
խաշինք (գ.)Khachinktroupeau de moutons et de chèvres n.m.
խաշխաշ (գ.)KhachKhachpavot n.m.
խաշն (գ.)Khachentroupeau de moutons et de chèvres n.m.
խաշնամահ (գ.)Khachnamahclavelée n.f.
խաշնարած (գ.)KhachnaraDzberger, pâtre n.m.
խաշոց (գ.)KhachoTsébouillantage n.m., lessive n.f.
խաշում (գ.)Khachoumcuisson n.f.
խաչ (գ.)KhaTchcroix n.f.
խաչագող (գ.)KhaTchakoGhfourbe, fripon n.m.
խաչագող (ած.)KhaTchakoGhfourbe, escroc adj.
խաչադրոշմ (գ.)KhaTchatrochmsigne de la croix n.f.
խաչադրօշ (գ.)KhaTchatrochgonfalon n.m.
խաչակիր (գ.)KhaTchaguircroisé n.m.
խաչակիր (ած.)KhaTchaguirqui partait en croisade
խաչակնքել (բայ)KhaTchaguenkélfaire le signe de la croix v.tr.
խաչակրութիւն (գ.)KhaTchagueroutiouncroisade n.f.
խաչաձեւ (ած.)KhaTchaTzévcruciforme, croisé(e) adj.
խաչաձեւել (բայ)KhaTchaTzévélcroiser, déranger v.tr.
խաչաձեւում (գ.)KhaTchaTzévoumcroisement, dérangement n.m.
խաչանիշ (գ.)KhaTchanichsigne de la croix n.f.
խաչանշան (գ.)KhaTchanchansigne de la croix n.f.
խաչապաշտ (գ.)KhaTchabachdchrétien, adorateur de la croix n.m.
խաչափայտ (գ.)KhaTchapaïdcrucifix n.m.
խաչբառ (գ.)KhaTchpaRmots-croisés n.m.pl.
խաչբուռ (գ.)KhaTchpouRcroix faite d’épis de blé n.f.
խաչեալ (ած.)KhaTchialcrucifié(e) adj.
խաչեալ (գ.)KhaTchialcrucifié(e) n.
խաչել (բայ)KhaTchélcrucifier, martyriser v.tr.
խաչելութիւն (գ.)KhaTchéloutiouncrucifixion n.f.
խաչեղբայր (գ.)KhaTchyéGhpaïrtémoin de mariage qui tient la croix n.m.
խաչուղի (գ.)KhaTchouGhicarrefour n.m.
խաչվառ (գ.)KhaTchvaRgonfalon n.m.
խաչվերաց (գ.)KhaTchvéraTsfête de l’exaltation de la croix n.f.
խաչքար (գ.)KhaTchkarpierre gravée d’une croix ornementée n.f.
խառան (գ.)KhaRancarcan n.m.
խառատել (բայ)KhaRadélcorroder, rogner v.tr.
խառատում (գ.)KhaRadoumcorrosion n.f., rongement n.m.
խառել (բայ)KhaRéltordre le cou v.tr.
խառն (ած.)KhaRnmêlé(e), confus(e), mixte adj.
խառնածին (ած.)KhaRnaDzinmétis(sse) adj.
խառնածին (գ.)KhaRnaDzinmétis(sse) n.
խառնակ (ած.)KhaRnagconfus(e), embrouillé(e) adj.
խառնակեաց (ած.)KhaRnaguéaTsdébauché(e) adj.
խառնակել (բայ)KhaRnaguélconfondre, mêler, embrouiller v.tr.
խառնակիլ (բայ)KhaRnaguil1) s’embrouiller v.pron.,
2) vivre avec quelqu’un de moeurs différentes v.intr.
խառնակիչ (ած.)KhaRnaguiTchperturbateur(trice), intrigant(e) adj.
խառնակիչ (գ.)KhaRnaguiTchperturbateur(trice), intrigant(e) n.
խառնակութիւն (գ.)KhaRnagoutioundésordre n.m., confusion n.f.
խառնաշփոթ (ած.)KhaRnachepotconfus(e), compliqué(e) adj.
խառնաշփոթութիւն (գ.)KhaRnachepotoutiounconfusion, complication n.f.
խառնարան (գ.)KhaRnarancratère n.m.
խառնել (բայ)KhaRnélmêler, mélanger, combiner v.tr.
խառնիխուռն (մկբ.)KhaRniKhouRnpêle-mêle adv.
խառնիճ (գ.)KhaRniDjcriquet n.m.
խառնիճաղանճ (գ.)KhaRniDjaGhanDjtas d’objets hétéroclites n.m., foule composite n.f.
խառնիչ (գ.)KhaRniTchspatule n.f.
խառնուածք (գ.)KhaRnevaDzktempérament n.m.
խառնուիլ (բայ)KhaRnevilse mêler de, s’ingérer, s’intégrer v.pron. (v.intr. en arménien).
խառնուրդ (գ.)KhaRnourtmélange n.m., mixture n.f.
խատուտիկ (ած.)Khadoudigbigarré(e), madré(e), multicolore adj.
խար (գ.)Kharfoin, fourrage n.m.
խարաբուզ (գ.)Kharapouzvarlope n.f.
խարազան (գ.)Kharazanverge, cravache n.f.
խարազանել (բայ)Kharazanélfouetter, flageller v.tr.
խարազն (ած.)Kharaznrude, dur(e) adj.
խարազն (գ.)Kharazncilice, haire n.f.
խարակ (գ.)Kharagfalaise n.f.
խարան (գ.)Kharanmarque n.f., stigmate n.m.
խարանել (բայ)Kharanélmarquer au fer rouge v.tr.
խարանում (գ.)Kharanoummarquage n.m.
խարբալ (գ.)Kharpalgros crible n.m.
խարբալել (բայ)Kharpalélpasser au crible v.tr.
խարդախ (ած.)KhartaKhfraudeur(euse), falsificateur(trice), tricheur(euse) adj.
խարդախ (գ.)KhartaKhfraudeur(euse), falsificateur(trice), tricheur(euse) n.
խարդախել (բայ)KhartaKhélfrauder, falsifier v.tr., tricher v.intr.
խարդախութիւն (գ.)KhartaKhoutiounfraude, falsification, tricherie n.f.
խարդաւանանք (գ.)Khartavanankfourberie n.f., complot n.m.
խարել (բայ)Kharélbrûler au fer rouge v.tr.
խարիսխ (գ.)KharisKh1) ancre n.f.,
2) base n.f.,
3) fondement n.m.
խարխափել (բայ)KharKhapéltâtonner v.intr.
խարխափում (գ.)KharKhapoumtâtonnement n.m.
խարխլել (բայ)KharKhelélébranler v.tr.
խարխլիլ (բայ)KharKhelil1) s’ébranler v.pron.,
2) crouler v.intr.
խարխուլ (ած.)KharKhouldélabré(e), croulant(e) adj.
խարկել (բայ)Kharguélgriller, torréfier v.tr.
խարշափ (գ.)Kharchapbruissement n.m.
խարշափել (բայ)Kharchapélbruire v.intr.
խարոյկ (գ.)Kharouïgfeu de camp, bûcher n.m.
խարսխել (բայ)KharsKhél1) jeter l’ancre v.tr., mouiller v.intr.,
2) baser, fonder v.tr.
խարտ (գ.)Khardlimaille n.f.
խարտաձուկ (գ.)KhardaTsouglimande n.f.
խարտեաշ (ած.)Khardyachblond(e) adj.
խարտել (բայ)Khardéllimer v.tr.
խարտոց (գ.)KhardoTslime n.f.
խարտոցել (բայ)KhardoTsél limer v.tr.
խարտուք (գ.)Khardouklimaille n.f.
խաւ (գ.)Khavcouche, strate n.f.
խաւար (ած.)Khavarobscur(e) adj.
խաւար (գ.)Khavarobscurité n.f.
խաւարակուռ (ած.)KhavaragouRténébreux(euse), enténébré(e) adj.
խաւարամիտ (ած.)Khavaramidobscurantiste adj.
խաւարիլ (բայ)Khavarils’éteindre, s’obscurcir v.pron. (v.intr. en arménien).
խաւարծի (գ.)KhavarDzibourgeon n.m., pousse n.f.
խաւարծիլ (գ.)KhavarDzilrhubarbe n.m.
խաւարում (գ.)Khavarouméclipse n.f., obscurcissement n.m.
խաւարտ (գ.)Khavardplante potagère n.f.
խաւաքարտ (գ.)Khavakardcarton n.m.
խաւիծ (գ.)KhaviDzbouillie de farine n.f.
խափանարար (գ.)Khapanararobstructionniste, saboteur n.m.
խափանարարութիւն (գ.)Khapanararoutiounobstruction n.f., sabotage n.m.
խափանել (բայ)Khapanélobstruer, entraver, empêcher v.tr.
խափանում (գ.)Khapanoumobstruction n.f., empêchement n.m.
խափշիկ (գ.)Khapchignègre n.m.
խափշիկուհի (գ.)Khapchigouhinégresse n.f.
խեթ (գ.)Khétregard louche, de travers n.m.
խեթալ (բայ)Khétalregarder d’un mauvais oeil, envier v.tr.
խեթել (բայ)Khétélpousser, piquer, enfoncer v.tr.
խեթկել (բայ)Khétguélheurter, donner des coups de corne v.tr.
խել (գ.)Khélpoupe n.f.
խելաբերիլ (բայ)Khélapéril1) s’assagir v.pron.,
2) reprendre connaissance v.intr.
խելագար (ած.)Khélakaraliéné(e), fou (folle) adj.
խելագարիլ (բայ)Khélakarildevenir fou, tomber en démence v.intr.
խելագարութիւն (գ.)Khélakaroutiounaliénation, folie, démence n.f.
խելակորոյս (ած.)Khélagorouïséperdu(e) adj.
խելահաս (ած.)Khélahasréfléchi(e), mûr(e) adj.
խելամուտ (ած.)Khélamoudintelligent(e), sensé(e) adj.
խելայեղ (ած.)KhélahéGhinsensé(e), rageur(euse) adj.
խելապատակ (գ.)Khélabadagméninge n.f.
խելառ (ած.)KhélaRdément(e), fou (folle) adj.
խելացի (ած.)KhélaTsiintelligent(e), sage, raisonnable adj.
խելացիութիւն (գ.)KhélaTsioutiounintelligence, sagesse n.f.
խելացնոր (ած.)KhélaTsenorégaré(e), délirant(e) adj.
խելացութիւն (գ.)KhélaTsoutiounintelligence, sagesse n.f.
խելք (գ.)Khélkintelligence n.f., discernement, entendement n.m.
խելօք (ած.)Khélokcalme, sage adj.
խելօքնալ (բայ)Khéloknalse calmer, s’assagir v.pron. (v.intr. en arménien).
խեղ (ած.)KhéGhestropié(e), impotent(e) adj.
խեղաթիւրել (բայ)KhéGhatiourélaltérer, pervertir, fausser v.tr.
խեղաթիւրում (գ.)KhéGhatiouroumaltération, perversion n.f.
խեղանդամ (ած.)KhéGhantammutilé(e), estropié(e) adj.
խեղդ (գ.)KhéGhtlacet, noeud n.m.
խեղդամահ (ած.)KhéGhtamahétranglé(e), mort(e) d’étranglement adj.
խեղդել (բայ)KhéGhtélétrangler, étouffer v.tr.
խեղդուիլ (բայ)KhéGhtevil1) étouffer v.intr.,
2) s’étrangler v.pron.
խեղել (բայ)KhéGhélestropier, mutiler v.tr.
խեղկատակ (գ.)KhéGhgadagbouffon(nne), mime n.
խեղկատակութիւն (գ.)KhéGhgadagoutiounbouffonnerie n.f., mimétisme n.m.
խեղճ (ած.)KhéGhDjpauvre, malheureux(euse) adj.
խեղճանալ (բայ)KhéGhDjanals’appauvrir v.pron.
խեղճացնել (բայ)KhéGhDjaTsenélappauvrir v.tr.
խեղճութիւն (գ.)KhéGhDjoutiounpauvreté, misère n.f.
խեղճուկրակ (ած.)KhéGhDjougragpitoyable adj.
խեղութիւն (գ.)KhéGhoutiounimpotence n.f.
խենդ (ած.)Khéntfou, folle adj.
խենէշ (ած.)Khénéchvoluptueux(euse), débauché(e) adj.
խենէշութիւն (գ.)Khénéchoutiounvolupté, débauche n.f.
խենթ (ած.)Khéntfou, folle adj.
խենթանալ (բայ)Khéntanaldevenir fou, folle v.intr.
խենթանոց (գ.)KhéntanoTsasile d’aliénés n.m.
խենթացնել (բայ)KhéntaTsenélrendre fou v.tr.
խենթութիւն (գ.)Khéntoutiounfolie, démence n.f.
խենթուկ (ած.)Khéntougtoqué(e) adj.
խեշերանք (գ.)Khéchéranképluchures n.f.pl., restes n.m.pl.
խեչակ (գ.)KhéTchagtuteur, échalas n.m.
խեչափառ (գ.)KhéTchapaRcrabe n.f.
խեռ (ած.)KhéRrécalcitrant(e), mutin(e), indocile adj.
խեռ (գ.)KhéRrencune n.f.
խեռութիւն (գ.)KhéRoutiounindocilité, insubordination n.f.
խեցբեկ (ած.)KhéTspégbaragouiné(e) adj.
խեցգետին (գ.)KhéTskédinlangouste n.f.
խեցգետնիկ (գ.)KhéTskédigueécrevisse n.f.
խեցեգործ (գ.)KhéTsékorDzpotier(ière), faïencier(ière) n.
խեցեգործութիւն (գ.)KhéTsékorDzoutiounpoterie, faïencerie n.f.
խեցեղէն (գ.)KhéTséGhénpoterie n.f.
խեցեմորթ (ած.)KhéTsémorttestacé(e) adj.
խեցեմորթ (գ.)KhéTsémorttestacé n.m.
խեցի (գ.)KhéTsi1) coquille n.f.,
2) tuile, brique n.f.
խեւ (ած.)Khévtoqué(e) adj.
խեփոր (գ.)Khéporcoquille n.f.
խզել (բայ)Khezélcouper, rompre v.tr.
խզում (գ.)Khezoumcoupure, rupture n.f.
խէթ (ած.)Khéttordu(e) adj.
խէժ (գ.)Khéjgomme n.f.
խթան (գ.)Khetanaiguillon, éperon n.m.
խթանել (բայ)Khetanélaiguillonner, éperonner v.tr.
խթել (բայ)Khetélaiguillonner, éperonner v.tr.
խթում (գ.)Khetoumveille de fête n.f.
խժաբանութիւն (գ.)Khejapanoutiounbarbarisme n.m.
խժդժութիւն (գ.)Khejtejoutiounbarbarie, cruauté n.f.
խժդուժ (ած.)Khejtoujbarbare, cruel(lle) adj.
խիզախ (ած.)KhizaKhhardi(e), téméraire adj.
խիզախել (բայ)KhizaKhélbraver, affronter v.tr., être audacieux v.intr.
խիզախութիւն (գ.)KhizaKhoutiounbravoure, témérité n.f.
խիզախում (գ.)KhizaKhoumassaut, affrontement n.m.
խիթ (գ.)Khitcolique n.f.
խիժաբեր (ած.)Khijapérgommeux adj.
խիժաներկ (գ.)Khijanérggouache (peinture) n.f.
խիժանկար (գ.)Khijangargouache (tableau) n.f.
խիղճ (գ.)KhiGhDjconscience n.f., for intérieur n.m.
խիճ (գ.)KhiDjgravier n.m.
խինդ (գ.)Khintjoie, liesse, allégresse n.f.
խիշտ (գ.)Khichdmatelas, grabat n.m.
խիպ (գ.)Khibvergogne, honte n.f.
խիստ (ած.)Khisdsévère, rude adj.
խիստ (մկբ.)Khisd très adv.
խիտ (ած.)Khidépais(sse), dense, dru(e) adj.
խից (գ.)KhiTsbouchon, tampon n.m.
խիւս (գ.)Khiouspâte n.f.
խլանալ (բայ)Khelanaldevenir sourd(e) v.intr.
խլացնել (բայ)KhelaTsenélrendre sourd(e), assourdir v.tr.
խլացուցիչ (ած.)KhelaTsouTsiTchassourdissant(e) adj.
խլեակ (գ.)Kheliagépave n.f.
խլել (բայ)Khelélarracher, extirper v.tr.
խլել (նբ.)Khelélarracher v.tr.
խլէզ (գ.)Khelézlézard n.m.
խլինք (գ.)Khelinkmorve n.f.
խլիրդ (գ.)Khelirtcancer n.m.
խլիրտ (գ.)Khelirdagitation n.f.
խլութիւն (գ.)Kheloutiounsurdité n.f.
խլում (գ.)Kheloumarrachage n.m.
խլուրդ (գ.)Khelourttaupe n.f.
խլրդային (ած.)Khelertayinsecret(ète), caché(e), clandestin(e) adj.
խլրտալ (բայ)Khelerdal1) s’agiter v.pron.,
2) remuer v.intr.
խլրտել (բայ)Khelerdélagiter, remuer v.tr.
խլրտիլ (բայ)Khelerdil1) s’agiter v.pron.,
2) remuer v.intr.
խլրտում (գ.)Khelerdoumcancer n.m.
խխնջել (բայ)KheKhenTchélhennir v.intr.
խխնջիւն (գ.)KheKhenTchiounhennissement n.m.
խխում (ած.)KheKhoumtrempé(e), mouillé(e) adj.
խխունջ (գ.)KheKhounTchescargot n.m.
խծբծանք (գ.)KheDzpeDzankcritique malveillante n.f., tiraillement n.m.
խծբծել (բայ)KheDzpDezélcritiquer avec malveillance, tirailler v.tr.
խծիպ (գ.)KheDzibourlet n.m.
խծուծ (գ.)KheDzouDz1) étoupe, bourre n.f.,
2) tampon n.m.
խղայթ (գ.)KheGhaïtabcès n.m.
խղճալ (բայ)KheGhDjals’apitoyer v.pron. (vti. en arménien).
խղճալի (ած.)KheGhDjalipitoyable adj.
խղճահար (ած.)KheGhDjaharconsciencieux(euse), scrupuleux(euse) adj.
խղճահարիլ (բայ)KheGhDjaharilavoir des scrupules v.tr. (v.intr. en arménien).
խղճահարութիւն (գ.)KheGhDjaharoutiounscrupule n.m.
խղճամիտ (ած.)KheGhDjamidméticuleux(euse), consciencieux(euse) adj.
խղճմտանք (գ.)KheGhDjmedankconscience n.f.
խղճմտութիւն (գ.)KheGhDjmdoutiounscrupule n.m.
խճանկար (գ.)KheDjangarmosaïque n.f.
խճաքար (գ.)KheDjakarcaillou n.m.
խճողել (բայ)KheDjoGhélremplir, farcir, bourrer v.tr.
խճողում (գ.)KheDjoGhoumremplissage, embouteillage n.m.
խճուղի (գ.)KheDjouGhichaussée n.f.
խման (գ.)Khemanbuveur, ivrogne n.m.
խմբագիր (գ.)Khempakirrédacteur(trice) n.
խմբագրական (ած.)Khempakraganéditorial(e, aux) adj.
խմբագրական (գ.)Khempakraganéditorial(e, aux) n.
խմբագրապետ (գ.)Khempakrabédrédacteur en chef n.m.
խմբագրատուն (գ.)Khempakradounrédaction n.f., bureau de rédaction n.m.
խմբագրել (բայ)Khempakrélrédiger v.tr.
խմբագրութիւն (գ.)Khempakroutiounrédaction n.f., corps des rédacteurs n.m.
խմբակ (գ.)Khempaggroupuscule n.f.
խմբակցութիւն (գ.)KhempagTsoutioungroupement n.m.
խմբանկար (գ.)Khempangarphoto collective n.f.
խմբապար (գ.)Khempabardanse collective n.f.
խմբապետ (գ.)Khempabédchef de groupe n.m.
խմբավար (գ.)Khempavarchef d’orchestre, de choeur n.m.
խմբաւորել (բայ)Khempavorélgrouper, rassembler v.tr.
խմբաւորում (գ.)Khempavoroumrassemblement n.m.
խմբել (բայ)Khempélgrouper, réunir v.tr.
խմբերգ (գ.)Khempérkmorceau chanté en choeur n.m.
խմբուիլ (բայ)Khempvilse grouper, se réunir v.pron. (v.intr. en arménien).
խմել (բայ)Khemélboire v.tr.
խմի (գ.)Khemiangélique n.m.
խմիչք (գ.)KhemiTchkboisson n.f.
խմոր (գ.)Khemorpâte n.f.
խմորատիպ (գ.)Khemoradibpolygraphe n.m.
խմորել (բայ)Khemorél1) fermenter v.tr.,
2) préparer v.tr.
խմորեղէն (գ.)KhemoréGhénpâtisserie n.f.
խմորում (գ.)Khemoroumfermentation n.f.
խնամակալ (գ.)Khenamagaltuteur(trice), curateur(trice) n.
խնամակալութիւն (գ.)Khenamagaloutiountutelle, curatelle n.f.
խնամել (բայ)Khenamélsoigner v.tr.
խնամի (գ.)Khenamiparent(e) par alliance n.
խնամք (գ.)Khenamksoin n.m.
խնամք (գ.)Khenamkentretien n.m.
խնայասէր (ած.)Khenaïasséréconome adj.
խնայասիրութիւն (գ.)Khenaïassiroutiounpenchant pour l’économie n.m.
խնայել (բայ)Khenaïéléconomiser v.tr.
խնայողական (ած.)KhenaïoGhaganéconomique adj.
խնայողութիւն (գ.)KhenaïoGhoutiounéconomie, épargne n.f.
խնդալ (բայ)Khentalrire v.intr.
խնդալիք (ած.)Khentalikrisible, ridicule adj.
խնդակցիլ (բայ)KhentagTsil1) féliciter v.tr.,
2) se réjouir ensemble v.pron. (v.intr. en arménien).
խնդակցութիւն (գ.)KhentagTsoutiounfélicitation, participation à la joie n.f.
խնդացնել (բայ)KhentaTsenélfaire rire v.tr.
խնդիր (գ.)Khentir1) problème, postulat n.m.,
2) complément n.m.
խնդիրք (գ.)Khentirkprière, sollicitation n.f.
խնդութիւն (գ.)Khentoutiounjoie, réjouissance n.f.
խնդուք (գ.)Khentoukrire n.m.
խնդրագիր (գ.)Khentrakirrequête, demande n.f.
խնդրական (ած.)Khentraganproblématique, incertain(e) adj.
խնդրակատար (գ.)Khentragadarsaint ou sainte qui exauce les voeux n.
խնդրանք (գ.)Khentrankprière, demande n.f., voeu n.m.
խնդրառութիւն (գ.)KhentraRoutiounaccord entre le verbe et la déclinaison de son complément n.m.
խնդրարկու (ած.)Khentrargousolliciteur(euse) adj.
խնդրել (բայ)Khentrélprier, solliciter, demander v.tr.
խնդրուածք (գ.)KhentrvaDzkprière, demande n.f., voeu n.m.
խնծիղ (գ.)KhenDziGhallégresse, joie exubérante n.f.
խնծղալ (բայ)KhenDzGhaltressaillir de joie v.intr.
խնկաբոյր (ած.)Khengapouïrsentant l’encens, parfumé adj.
խնկալի (ած.)Khengaliplein(e) d’encens, parfumé(e) adj.
խնկալից (ած.)KhengaliTsplein(e) d’encens, parfumé(e) adj.
խնկածաղիկ (գ.)KhengaDzaGhigmarjolaine n.f.
խնկաման (գ.)Khengamancassolette n.f., encensoir n.m.
խնկարկել (բայ)Khengarguél1) encenser v.tr.,
2) louer, flatter v.tr.
խնկարկու (ած.)Khengargouflatteur(ttreuse) adj.
խնկարկու (գ.)Khengargou1) encenseur(seuse) n.,
2) flatteur(euse) n.
խնկարկութիւն (գ.)Khengargoutioun1) encensement n.m.,
2) flatterie n.f.
խնկաւէտ (ած.)Khengavédplein(e) d’encens, parfumé(e) adj.
խնկել (բայ)Khenguélencenser, embaumer v.tr.
խնկելի (ած.)Khenguéliadorable, digne d’éloge adj.
խնկենի (գ.)Khenguéniencensoir n.m.
խնկունի (գ.)Khengouniromarin n.f.
խնձոր (գ.)KhenTzorpomme n.f.
խնձորագինի (գ.)KhenDzorakinicidre n.m.
խնձորենի (գ.)KhenTzorénipommier n.m.
խնձորի կամ տանծի երիտասարդ վայրի ծառ (գ.)KhenTzori gam danDzi yéridasart vaïri DzaR aigrain n.m.
խնձորօղի (գ.)KhenTzoroGhicidre n.m.
խնճոյք (գ.)KhenDjouïkfestin, banquet n.m.
խնոցի (գ.)KhenoTsibaratte n.f.
խնջել (բայ)KhenTchélse moucher v.pron. (v.intr. en arménien).
խշշոց (գ.)KhchchoTsbruissement n.m.
խշտեակ (գ.)Khchdiaggrabat n.m.
խշրտուք (գ.)Khchrdoukbruissement n.m.
խոզ (գ.)Khozporc, pourceau n.m.
խոզակ (գ.)Khozagcocon n.m.
խոզան (գ.)Khozanchaume n.m.
խոզանակ (գ.)Khozanagbrosse n.f.
խոզանակել (բայ)Khozanaguélbrosser v.tr.
խոզանոց (գ.)KhozanoTsporcherie n.f.
խոզապուխտ (գ.)KhozabouKhdjambon n.m.
խոզարած (գ.)KhozaraDzporcher, porchère n.
խոզենի (գ.)Khozéni1) cochonnaille n.f.,
2) peau de porc n.f.
խոզկաղին (գ.)KhozgaGhingland n.m.
խոզտանձենի (գ.)KhozdanTzenipoirier sauvage n.m.
խոզտի (գ.)Khozdisaindoux n.m.
խոթ (ած.)Khotmaladif(ive) adj.
խոթանալ (բայ)Khotanaltomber malade v.intr.
խոթել (բայ)Khotélfourrer, enfoncer v.tr.
խոժոռ (ած.)KhojoRâpre, farouche, maussade adj.
խոժոռադէմ (ած.)KhojoRatémrenfrogné(e) adj.
խոժոռիլ (բայ)KhojoRilse renfrogner v.pron. (v.intr. en arménien).
խոժոռութիւն (գ.)KhojoRoutiounrenfrognement n.m.
խոլոր (ած.)Kholorâpre, farouche, maussade adj.
խոխոմ (գ.)KhoKhomravin, torrent n.m.
խոխոջ (գ.)KhoKhoTchgargouillement, murmure n.m.
խոխոջել (բայ)KhoKhoTchélgargouiller, murmurer v.intr.
խոխոջիւն (գ.)KhoKhoTchioungargouillement, murmure n.m.
խոկ (գ.)Khogpensée n.f.
խոկալ (բայ)Khogalpenser, méditer v.tr.
խոկում (գ.)Khogoumméditation n.f.
խոհ (գ.)Khoh1) réflexion, pensée n.f.,
2) mets n.m.
խոհալք (գ.)Khohalkprofondeurs des pensées n.f.pl.
խոհական (ած.)Khohagansensé(e), circonspect(e), raisonnable adj.
խոհականութիւն (գ.)Khohaganoutiouncirconspection, sagesse n.f., bon sens n.m.
խոհանոց (գ.)KhohanoTscuisine n.f.
խոհարար (բայ)Khohararcuisinier v.tr.
խոհարարական (ած.)Khohararaganculinaire adj.
խոհարարութիւն (գ.)Khohararoutiouncuisine n.f.
խոհարարուհի (գ.)Khohararouhicuisinière n.f.
խոհեմ (ած.)Khohémprudent(e), sérieux(euse) adj.
խոհեմութիւն (գ.)Khohémoutiounprudence n.f., sérieux n.m.
խոհուն (ած.)Khohounréfléchi(e), pensif(ive) adj.
խողխողել (բայ)KhoGhKhoGhélégorger, tuer v.tr.
խողխողում (գ.)KhoGhKhoGhoumégorgement n.m., tuerie n.f.
խողովակ (գ.)KhoGhovagtuyau, conduit n.m.
խոճկոր (գ.)KhoDjgorgoret, cochonnet n.m.
խոյ (գ.)Khoïbélier n.m.
խոյակ (գ.)Khoïagchapiteau n.m.
խոյանալ (բայ)Khoïanals’élancer, se précipiter v.pron. (v.intr. en arménien).
խոյանք (գ.)Khoïankélancement, élan n.m.
խոյզ (գ.)Khouïzrecherche, enquête n.f.
խոյլ (գ.)Khouïlenflure n.f., goitre n.m.
խոյս (գ.)Khouïsfuite, évasion n.f.
խոյր (գ.)Khouïrtiare, mitre n.f., diadème n.m.
խոնարհ (ած.)Khonarhhumble, bas(sse) adj.
խոնարհել (բայ)Khonarhél1) conjuguer v.tr.,
2) baisser v.tr.
խոնարհիլ (բայ)Khonarhil1) s’humilier v.pron.,
2) faire une révérence v.tr. (v.intr. en arménien).
խոնարհութիւն (գ.)Khonarhoutioun1) humilité n.f.,
2) révérence n.f.
խոնարհում (գ.)Khonarhoum1) humiliation n.f.,
2) conjugaison n.f.
խոնաւ (ած.)Khonavhumide, moite adj.
խոնաւաչափ (գ.)KhonavaTchaphygromètre n.m.
խոնաւնալ (բայ)Khonavnal1) s’humidifier v.pron.,
2) devenir humide v.intr.
խոնաւութիւն (գ.)Khonavoutiounhumidité, moiteur n.f.
խոնաւցնել (բայ)KhonavTsenélhumidifier, humecter v.tr.
խոնջ (ած.)KhonTchfatigué(e), las(sse) adj.
խոնջէնք (գ.)KhonTchénkfatigue, lassitude n.f.
խոնջիլ (բայ)KhonTchil1) se fatiguer v.pron.,
2) être las(sse) v.intr.
խոնջութիւն (գ.)KhonTchoutiounfatigue, lassitude n.f.
խոշոր (ած.)Khochorgros(sse), grossier(ière) adj.
խոշորացոյց (գ.)KhochoraTsouïTsloupe n.f.
խոշորացում (գ.)KhochoraTsoumgrossissement n.m.
խոշորնալ (բայ)Khochorenalgrossir v.intr.
խոշորութիւն (գ.)Khochoroutioungrosseur, grossièreté n.f.
խոշորցնել (բայ)KhochorTsenélgrossir v.tr.
խոշտանգել (բայ)Khochdankélmaltraiter, torturer v.tr.
խոշտանգում (գ.)Khochdankoumtorture n.f., supplice n.m.
խոչ (գ.)KhoTchobstacle, empêchement n.m.
խոչընդոտ (գ.)KhoTchentodentrave n.f.
խոպ (գ.)Khobtresse n.f.
խոպան (ած.)Khobaninculte, en friche adj.
խոպանանալ (բայ)Khobananalrester en friche, devenir désert v.intr.
խոպոպ (գ.)Khobobboucle n.f.
խոպոպել (բայ)Khobobélboucler, friser v.tr.
խոպոպիք (գ.)Khobobikfrisure, boucle n.f.
խոռել (բայ)KhoRélcreuser v.tr.
խոռոչ (գ.)KhoRoTchcavité, fosse n.f., trou n.m.
խոռում (գ.)KhoRoumexcavation n.f.
խոստանալ (բայ)Khosdanalpromettre v.tr.
խոստմնադրուժ (ած.)Khosdmnatroujparjure adj.
խոստմնադրուժ (գ.)Khosdmnatroujparjure n.
խոստմնալից (ած.)KhosdmnaliTsprometteur(euse) adj.
խոստովանահայր (գ.)Khosdovanahaïrconfesseur n.m.
խոստովանանք (գ.)Khosdovanankconfession n.f.
խոստովանարան (գ.)Khosdovanaranconfessionnal n.m.
խոստովանիլ (բայ)Khosdovanilconfesser, reconnaître v.tr.
խոստովանութիւն (գ.)Khosdovanoutiounconfession n.f., aveu n.m.
խոստում (գ.)Khosdoumpromesse n.f.
խոտ (գ.)Khodherbe n.f., herbage n.m.
խոտակեր (ած.)Khodaguérherbivore adj.
խոտակեր (գ.)Khodaguérmammifères se nourrissant de végétaux
խոտան (ած.)Khodandéfectueux(euse), inutile adj.
խոտան (գ.)Khodandéchet n.m.
խոտաւէտ (ած.)Khodavédherbeux(euse) adj.
խոտել (բայ)Khodéldédaigner, mépriser v.tr.
խոտելի (ած.)Khodélicondamnable, méprisable adj.
խոտոր (ած.)Khodoroblique, tortueux(euse), inverse adj.
խոտորիլ (բայ)Khodoril1) obliquer v.intr.,
2) se fourvoyer v.pron.
խոտորնակ (ած.)Khodorenagoblique, tortueux(euse), inverse adj.
խոտորնակի (մկբ.)Khodorenaguiobliquement, inversement adv.
խոտորութիւն (գ.)Khodoroutiounobliquité, déviation n.f., égarement n.m.
խոր (ած.)Khorprofond(e) adj.
խորագէտ (ած.)Khorakédsage, érudit(e) adj.
խորագիտութիւն (գ.)Khorakidoutiounsagesse, érudition n.f.
խորագիր (գ.)Khorakirtitre n.m.
խորազնին (ած.)Khorazninminutieux(euse) adj.
խորազննութիւն (գ.)Khoraznnoutiounobservation minutieuse n.f.
խորաթափանց (ած.)KhoratapanTspénétrant(e) adj.
խորախորհուրդ (ած.)KhoraKhorhourtmystérieux(euse) adj.
խորամանկ (ած.)Khoramangrusé(e), malin(igne) adj.
խորամանկութիւն (գ.)Khoramangoutiounruse, malignité n.f.
խորամուխ (ած.)KhoramouKhprofond(e), approfondi(e) adj.
խորան (գ.)Khoran1) autel n.m.,
2) pavillon n.m.
խորանազարդ (գ.)Khoranazartenluminure en forme de voûte n.f.
խորանազարդ (ած.)Khoranazartbati(e) en forme d’un autel
խորանալ (բայ)Khoranal1) pénétrer v.intr.,
2) s’enfoncer v.pron.
խորանարդ (ած.)Khoranartcubique adj.
խորանարդ (գ.)Khoranartcube n.m.
խորաչափ (գ.)KhoraTchapsonde n.f.
խորաչափել (բայ)KhoraTchapélsonder v.tr.
խորաչափում (գ.)KhoraTchapoumsondage n.m.
խորասոյզ (ած.)Khorassouïzplongé(e), enfoncé(e), abîmé(e) adj.
խորասուզուիլ (բայ)Khorassouzvil1) plonger v.intr.,
2) s’enfoncer, s’abîmer v.pron.
խորացնել (բայ)KhoraTsenélplonger, enfoncer, approfondir v.tr.
խորաքանդակ (գ.)Khorakantagentaille n.f.
խորաքնին (ած.)Khoraknindétaillé(e), profond(e) adj.
խորաքննութիւն (գ.)Khorakennoutiounexamen minutieux n.m.
խորգ (գ.)Khorkcilice, sac de haire n.m., bure n.f.
խորդ (գ.)Khortgrue n.f.
խորդալ (բայ)Khortalronfler, râler v.intr.
խորդաձուկ (գ.)KhortaTzougbrochet n.m.
խորել (բայ)Khorélsoustraire, dérober v.tr.
խորթ (ած.)Khortillégitime, étrange adj.
խորթանալ (բայ)Khortanal1) s’aliéner v.pron.,
2) dégénérer v.intr.
խորթութիւն (գ.)Khortoutiounaliénation, dégénérescence n.
խորին (ած.)Khorinprofond(e) adj.
խորիսխ (գ.)KhorisKhgâteau de miel n.m., gaufre au miel n.f., pain d’épice nm
խորխ (գ.)KhorKhdépouille, cosse n.f.
խորխատել (բայ)KhorKhadélécailler, écosser v.tr.
խորխորատ (գ.)KhorKhoradgouffre, abîme n.m.
խորհ (գ.)Khorhpensée n.f.
խորհելակերպ (գ.)Khorhélaguérbfaçon de penser n.f.
խորհիլ (բայ)Khorhilpenser, réfléchir v.tr.
խորհող (գ.)KhorhoGhpenseur(euse) n.
խորհող (ած.)KhorhoGhpenseur(euse), pensif(ive) adj.
խորհուրդ (գ.)Khorhourt1) pensée n.f.,
2) mystère n.m.,
3) conseil n.m.
խորհրդաժողով (գ.)KhorhrtajoGhovcongrès n.m.
խորհրդածել (բայ)KhorhertaDzélréfléchir, méditer v.tr.
խորհրդածութիւն (գ.)KhorhertaDzoutiounréflexion, méditation n.f.
խորհրդական (գ.)Khorhertaganconseiller, conseillère n.
խորհրդակից (գ.)KhorhertaguiTsconfident, confidente n.
խորհրդակցիլ (բայ)KhorhertagTsildélibérer v.intr., demander conseil v.tr.
խորհրդակցութիւն (գ.)KhorhertagTsoutioundélibération, consultation n.f.
խորհրդային (ած.)Khorhertayinsoviétique adj.
խորհրդայնացում (գ.)KhorhertaïnaTsoumsoviétisation n.f.
խորհրդանիշ (գ.)Khorhertanichsymbole n.m.
խորհրդանշական (ած.)Khorhertanchagansymbolique adj.
խորհրդանշան (գ.)Khorhertanchansymbole n.m.
խորհրդանշել (բայ)Khorhertanechélsymboliser v.tr.
խորհրդապահ (ած.)Khorhertabahdiscret(ète) adj.
խորհրդապահութիւն (գ.)Khorhertabahoutioundiscrétion n.f.
խորհրդապաշտ (գ.)Khorhertabachdsymboliste n.
խորհրդապաշտութիւն (գ.)Khorhertabachdoutiounsymbolisme n.m.
խորհրդատետր (գ.)Khorhertadédermissel n.m.
խորհրդատու (գ.)Khorhertadouconsultant(e), conseiller(ère) n.
խորհրդատու (ած.)Khorhertadouconsultant(e), conseiller(ère) adj.
խորհրդարան (գ.)Khorhertaransalle de conseil n.f., parlement n.m.
խորհրդարանական (ած.)Khorhertaranaganparlementaire adj.
խորհրդարանական (գ.)Khorhertaranaganparlementaire, député(e) adj., chargé(e) de mission
խորհրդաւոր (ած.)Khorehrtavormystérieux(euse) adj.
խորշ (գ.)Khorchcavité n.f., enfoncement n.m.
խորշադարան (գ.)Khorchatarancasier n.m.
խորշակ (գ.)Khorchagsimoun n.m.
խորշակահար (ած.)Khorchagaharbrûlé par le simoun adj.
խորշանք (գ.)Khorchankaversion n.f.
խորշիլ (բայ)Khorchilrépugner v.tr. (v.intr. en arménien).
խորշոմ (գ.)Khorchomride n.f.
խորշոմել (բայ)Khorchomélrider v.tr.
խորշոմիլ (բայ)Khorchomilse rider v.pron. (v.intr. en arménien).
խորշում (գ.)Khorchoumaversion n.f.
խորոպ (գ.)Khorobhymen, pucelage n.m.
խորոված (ած.)KhorovaDzrôti(e) adj.
խորոված (գ.)KhorovaDzrôti n.
խորովանք (գ.)Khorovankprière insistante n.f.
խորովել (բայ)Khorovélrôtir v.tr.
խորովուիլ (բայ)Khorovvilêtre rôti(e) v.pron.
խորոտ (ած.)Khorodjoli(e) adj.
խորոտիկ (ած.)Khorodigjoli(e) adj.
խորութիւն (գ.)Khoroutiounprofondeur n.f.
խորունկ (ած.)Khoroungprofond(e) adj.
խորուտք (գ.)Khoroudkbas-fond n.m.
խորտակել (բայ)Khordaguélfracasser, enfoncer, détruire v.tr.
խորտակուիլ (բայ)Khordagvil1) être enfoncé(e),
2) être brisé(e) v.pron.
խորտակում (գ.)Khordagoumenfoncement n.m., destruction n.f.
խորտընկէց (գ.)KhordenguéTscanon rapide n.m., canonnière n.f.
խորտիկ (գ.)Khordigmets délicat n.m.
խորտուբորտ (ած.)Khordoupordrugueux(euse), raboteux(euse) adj.
խորք (գ.)Khorkfond n.m.
խոց (գ.)KhoTsplaie n.f., ulcère n.m.
խոցել (բայ)KhoTsélblesser, ulcérer v.tr.
խոցելի (ած.)KhoTsélivulnérable adj.
խոցոտել (բայ)KhoTsodélcouvrir de plaies v.tr.
խոցտուկ (գ.)KhoTsdougcolique n.f., élancement n.m.
խուզակ (գ.)Khouzagfureteur, fureteuse n.
խուզարկել (բայ)Khouzarguélfureter, fouiller v.tr.
խուզարկու (ած.)Khouzargouinvestigateur(trice) adj.
խուզարկու (գ.)Khouzargouinvestigateur(trice), investigatrice(trice) n.
խուզարկութիւն (գ.)Khouzargoutiouninvestigation, perquisition n.f.
խուզել (բայ)Khouzéltondre v.tr.
խուզում (գ.)Khouzoumtonte n.f.
խութ (գ.)Khoutécueil, récif n.m.
խուժ (ած.)Khoujbarbare, sauvage adj.
խուժան (գ.)Khoujanfoule, populace n.f.
խուժդուժ (ած.)Khoujstoujbarbare, sauvage adj.
խուժել (բայ)Khoujél1) se ruer v.pron.,
2) envahir v.tr. (v.intr. en arménien).
խուժում (գ.)Khoujoumruée, invasion n.f.
խուլ (ած.)Khoulsourd(e), malentendant(e) adj.
խուլ (գ.)Khoulsourd(e), malentendant(e) n.
խուլնալ (բայ)Khoulnaldevenir sourd(e) v.intr.
խուլութիւն (գ.)Khouloutiounsurdité n.f.
խուլցնել (բայ)KhoulTsenélassourdir, rendre sourd(e) v.tr.
խուխ (գ.)KhouKhglaire, pituite n.f.
խուղ (գ.)KhouGhcabane n.f.
խուղակ (գ.)KhouGhagfistule n.f.
խուճապ (գ.)KhouDjabpanique n.f.
խուճապահար (ած.)KhouDjabaharpaniqué(e) adj.
խումբ (գ.)Khoumpgroupe n.m., bande n.f.
խունկ (գ.)Khoungencens n.m.
խուռն (ած.)KhouRndense, compact(e) adj.
խուռներամ (ած.)KhouRnéramnombreux(euse) adj.
խուռներամ (մկբ.)KhouRnérammassivement adv.
խուսափիլ (բայ)Khoussapiléviter, fuir v.tr. (v.intr. en arménien).
խուսափողական (ած.)KhoussapoGhaganévasif(ive) adj.
խուսափում (գ.)Khoussapoumévasion, fuite n.f.
խուսել (բայ)Khoussélfuir v.tr. (v.intr. en arménien).
խուրձ (գ.)KhourTzfaisceau n.m., botte, touffe n.f.
խուրտել (բայ)Khourdélchanger (l’argent) v.tr.
խուց (գ.)KhouTscellule n.f.
խուփ (ած.)Khoupfermé(e), bouché(e) adj.
խուփ (գ.)Khoupcouvercle n.m.
խոփ (գ.)Khopsoc n.m.
խպիպ (գ.)Khebibdouble menton n.m.
խպնիլ (բայ)Khebnilavoir honte v.tr. (v.intr. en arménien).
խպնոտ (ած.)Khebnodtimide adj.
խռիկ (գ.)KheRigbranchies n.f.pl.
խռիւ (ած.)KheRivbroussailleux(euse), mêlé(e) adj.
խռիւ (գ.)KheRivbroussailles n.f.pl.
խռծիկ (գ.)KheRDzigpoupée n.f.
խռկալ (բայ)KheRgalronfler v.intr.
խռմփալ (բայ)KheRmpalronfler v.intr.
խռնել (բայ)KheRnélrassembler, entasser v.tr.
խռնուիլ (բայ)KheRnevils’entasser v.pron. (v.intr. en arménien).
խռնջայլ (գ.)KheRenTchaïllimaçon, colimaçon n.m.
խռով (ած.)KheRovtroublé(e), agité(e), brouillé(e) adj.
խռովայոյզ (ած.)KheRovahouïztroublant(e), tumultueux(euse) adj.
խռովարար (գ.)KheRovararagitateur(trice), perturbateur(trice) n.
խռովել (բայ)KheRovéltroubler, alarmer, bouleverser v.tr.
խռովիլ (բայ)KheRovilse troubler, s’alarmer v.pron. (v.intr. en arménien).
խռովիչ (ած.)KheRoviTchtroublant(e), émouvant(e), inquiétant(e) adj.
խռովութիւն (գ.)KheRovoutiountrouble n.m., perturbation, sédition n.f.
խռովք (գ.)KheRovkémotion, alarme, inquiétude n.f.
խռչակ (գ.)KheRTchaglarynx n.m.
խռչափող (գ.)KheRTchapoGhlarynx n.m.
խռպոտ (ած.)KheRbodrauque adj.
խռֆած (ած.)KheRfaDzgâteux(euse) adj.
խռֆիլ (բայ)KheRfilêtre atteint de gâtisme v.intr.
խսիր (գ.)Khessirnatte n.f.
խստաբարոյ (ած.)Khesdaparoaustère, raide adj.
խստակրօն (ած.)Khesdagronrigoriste adj.
խստամբակ (ած.)Khesdampagmutin(e), insubordonné(e) adj.
խստամբակութիւն (գ.)Khesdampagoutiouninsubordination, opiniâtreté n.f.
խստամբեր (ած.)Khesdampéraustère, ascétique adj.
խստամբերութիւն (գ.)Khesdampéroutiounaustérité, mortification n.f., ascétisme n.m.
խստանալ (բայ)Khesdanal1) s’endurcir v.pron.,
2) devenir sévère v.intr.
խստաշունչ (ած.)KhesdachounTchviolent(e), impétueux(euse) adj.
խստապահանջ (ած.)KhesdabahanTchexigeant(e) adj.
խստասիրտ (ած.)Khesdassirddur(e), impitoyable adj.
խստացնել (բայ)KhesdaTsenélendurcir v.tr.
խստիւ (մկբ.)Khesdivsévèrement, rigoureusement adv.
խստոր (գ.)Khesdorail n.m.
խստութիւն (գ.)Khesdoutioundureté, sévérité, rigueur n.f.
խտածոյ (ած.)KhedaDzoconcentré(e), condensé(e) adj.
խտածոյ (գ.)KhedaDzoconcentré(e), condensé(e) n.
խտանալ (բայ)Khedanalse concentrer, se condenser v.pron. (v.intr. en arménien).
խտաչափ (գ.)KhedaTchapdensimètre n.m.
խտացնել (բայ)KhedaTsenélconcentrer, condenser v.tr.
խտացում (գ.)KhedaTsoumconcentration, condensation n.f.
խտիղ (գ.)KhediGh1) chatouillement n.m.,
2) éblouissement n.m.
խտիր (գ.)Khedirdistinction, partialité n.f.
խտղտանք (գ.)KhedGhdank1) chatouillement n.m.,
2) éblouissement n.m.
խտղտել (բայ)KhedGhdél1) chatouiller v.tr.,
2) éblouir v.tr.
խտութիւն (գ.)Khedoutioundensité n.f.
խտրական (ած.)Khedraganpartial(e, aux) adj.
խտրականութիւն (գ.)Khedraganoutiounpartialité n.f., parti pris n.m.
խտրել (բայ)Khedréldistinguer, prendre parti v.tr.
խտրութիւն (գ.)Khedroutioundistinction, partialité n.f.
խրախ (ած.)KheraKhjoyeux(euse) adj.
խրախճանք (գ.)KheraKhDjankfestin n.m., joies de la table n.f.pl.
խրախոյս (գ.)KheraKhouïsexhortation n.f., encouragement n.m.
խրախուսանք (գ.)KheraKhoussankexhortation n.f., encouragement n.m.
խրախուսել (բայ)KheraKhoussélexhorter, encourager v.tr.
խրամ (գ.)Kheramtranchée n.f.
խրամատ (գ.)Kheramadbrèche, ouverture n.f.
խրասախ (գ.)KherassaKhlieue n.f.
խրատ (գ.)Kheradconseil, avis n.m.
խրատատու (գ.)Kheradadouconseiller(ère), personne de bon conseil n.
խրատել (բայ)Kheradélconseiller, instruire v.tr.
խրաց (գ.)KheraTslacet n.m.
խրել (բայ)Kherélenfoncer, enliser v.tr.
խրթին (ած.)Khertinobscur(e), compliqué(e), difficile adj.
խրթնաբան (ած.)Khertnapanabscons(e), obscur(e) adj.
խրթնաբանութիւն (գ.)Khertnapanoutiounobscurité du langage n.f.
խրիլ (բայ)Kherils’enfoncer, s’enliser v.pron. (v.intr. en arménien).
խրխինջ (գ.)KherKhinTchhennissement n.m.
խրխնջել (բայ)KherKhenTchélhennir v.intr.
խրխնջիւն (գ.)KherKhenTchiounhennissement n.m.
խրճիթ (գ.)KherDjithutte, chaumière n.f.
խրոխտ (ած.)KheroKhedfier(ère), impérieux(euse) adj.
խրոխտալ (բայ)KheroKhdalfanfaronner v.intr.
խրոխտանալ (բայ)KheroKhdanalfaire le fier, prendre un air impérieux v.tr.
խրոխտապանծ (ած.)KheroKhdabanDzaltier(ière), orgueilleux(euse) adj.
խրոխտութիւն (գ.)KheroKhdoutiounfierté, morgue, présomption n.f.
խրում (գ.)Kheroumenfoncement, enlisement n.m.
խրուտ (գ.)Kheroudbanc de sable n.m.
խրտուիլակ (գ.)Kherdvilagépouvantail n.m.
խրտչեցնել (բայ)KherdTchéTsenéleffaroucher v.tr.
խրտչիլ (բայ)KherdTchils’effaroucher v.pron. (v.intr. en arménien).
խցահան (գ.)KheTsahantire-bouchon n.m.
խցան (գ.)KheTsanbouchon n.m.
խցանել (բայ)KheTsanélboucher, obstruer v.tr.
խցել (բայ)KheTsél boucher, obstruer v.tr.
խցիկ (գ.)KheTsigcellule, chambrette n.f.
խցում (գ.)KheTsoumobstruction n.f.
խփել (բայ)Khpél1) fermer, clore v.tr.,
2) frapper, cogner v.tr.
խօթ (ած.)Khotinfirme adj.
խօթութիւն (գ.)Khotoutiouninfirmité n.f.
խօլ (ած.)Kholinsensé(e), fou (folle) adj.
խօլական (ած.)Kholaganfou, folle, propre à la folie adj.
խօլապար (գ.)Kholabardanse follement rapide n.f.
խօլիլ (բայ)Kholildevenir fou, folle v.intr.
խօլութիւն (գ.)Kholoutiounfolie, démence n.f.
խօնասէր (գ.)Khonassérgourmet n.m.
խօշիւն (գ.)Khochiounbruissement n.m.
խօսակից (գ.)KhossaguiTsinterlocuteur, interlocutrice n.
խօսակցիլ (բայ)KhossagTsilconverser, causer v.intr.
խօսակցութիւն (գ.)KhossagTsoutiounconversation n.f., entretien n.m.
խօսարան (գ.)Khossaranparloir n.f.
խօսափող (գ.)KhossapoGhmicrophone de combiné n.m.
խօսեցեալ (գ.)KhosséTsialpromise, fiancée n.f.
խօսեցնել (բայ)KhosséTsenélfaire parler v.tr.
խօսիլ (բայ)Khossilparler v.intr.
խօսնակ (գ.)Khosnag1) porte-parole, présentateur(trice) n.,
2) coq n.m.
խօսնայր (գ.)Khosnaïrprétendant n.m.
խօսուածք (գ.)KhosvaDzkfaçon de parler n.f.
խօսուն (ած.)Khossounparlant(e), expressif(ive) adj.
խօսք (գ.)Khoskparole n.f., propos, discours n.m.
խօսքկապ (գ.)Khoskgabengagement précédant les fiançailles n.m.