Transports - Տրանսպորտ - Transport - транспорт

FrançaisՀայերէնEnglishBulgare
aéronef [n.m.]թռչող մեքենայaircraft [n.]летяща машина
ambulance [n.f.]հիւանդատար կառք [գ]ambulance [n.]линейка [ж]
autobus [n.m.]օթոպիւս [գ.]bus [n.]автобус [м]
avion [n.m.]օդանաւ [գ.]plain, airplain US [n.]самолет [м]
barque [n.f.]նաւակ [գ]boat [n.]лодка [ж]
bateau [n.m.]նաւ [գ.]boat, ship [n.]кораб [м]
bicyclette [n.f.]հեծելանիւ [գ.]bicycle [n.]велосипед [м]
camion [n.m.]բերնակառք [գ.]lorry UK, truck  US [n.]камион [м]
fusée [n.f.]հրթիռ [գ]rocket [n.]ракета [ж]
gare [n.f.]կայարան [գ.]station [n.]гара [ж]
hélicoptère [n.m.]ուղաթիռ [գ.]helicopter [n.]хеликоптер [м]
métro [n.m.]մայրաքաղաքական [գ.]underground UK, subway US [n.]метро [м]
montgolfièreմոնկոլֆիէր [գ.]hot-air balloonБалон с горещ въздух
motocyclette [n.m.]շարժանիւ [գ.]motocycle [n.]мотоциклет [м]
navire [n.m.]նաւ [գ.]ship [n.]кораб [м]
sous-marin [n.m.]սուզանաւ [գ]submarine [n.]подводница [ж]
téléphérique [n.f.]լառուղի, հեռալառ [գ]cable carвъжена лини
train [n.m.]շոգեկառք [գ.]train [n.]влак [м]
tramway [n.m.]հանրակառք [գ.]tramway [n.]трамвай [м]
trolleybus [n.m.]թռոլէյպիւսtrolleybusтролейбус [м]
trottinette [n.f.]ձեռնասայլ [գ]scooter [n.]тротинетка [ж]
véloհեծանիւ [գ.]bike [n.]велосипед [м]
voilier [n.m.]արագաստանաւ [գ]sailing boat GB, sailboat US [n.]пдандоходка [ж]
voiture [n.f.]ինքնաշարժ [գ.]car, automobile [n.]кола [ж]

Préparé sous la direction de Philippe Pilibossian (CDMF) - Autorisation préalable pour toute reproduction