Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

186 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
ը Ը (գ.)ehuitième lettre de l’alphabet arménien, voyelle ; valeur numérique 8.
ըլլալ (բայ)ellalêtre, devenir v.intr.
ըղձալ (բայ)eGhTzalsouhaiter, désirer v.tr.
ըղձալի (ած.)eGhTzalisouhaitable, désirable adj.
ըղձական (ած.)eGhTzaganoptatif(ive) adj.
ըղձանոյշ (գ.)eGhTzanouïchfée n.f.
ըղձանք (գ.)eGhTzanksouhait, désir n.m.
ըմբան (գ.)empanpharynx n.m.
ըմբերանել (բայ)empéranélfaire taire, confondre v.tr.
ըմբիշ (գ.)empichlutteur n.m.
ըմբշամարտ (գ.)empchamardlutte n.f.
ըմբոշխնել (բայ)empochKhenélsavourer v.tr.
ըմբոստ (ած.)emposdrebelle, mutin(e), révolté(e) adj.
ըմբոստ (գ.)emposdrebelle, mutin(e), révolté(e) n.
ըմբոստանալ (բայ)emposdanalse révolter, se mutiner v.pron. (v.intr. en arménien).
ըմբոստացնել (բայ)emposdaTsenélpousser à la révolte v.tr.
ըմբոստութիւն (գ.)emposdoutiounrévolte, rébellion n.f.
ըմբռնել (բայ)empRnélsaisir, comprendre v.tr.
ըմբռնելի (ած.)empRnélicompréhensible adj.
ըմբռնում (գ.)empRnoum1) compréhension n.f.,
2) conception n.f.
ըմպակ (գ.)embaggobelet, pot n.m.
ըմպաձողիկ (գ.)embaTzoGhigchalumeau n.m.
ըմպան (գ.)emban pharynx n.m.
ըմպանակ (գ.)embanaggobelet, pot n.m.
ըմպել (բայ)embélboire v.tr.
ըմպելի (ած.)embélipotable adj.
ըմպելի (գ.)embéliboisson n.f.
ընգղայ (գ.)enkGhafurie n.f.
ընդ (նխդր.)entavec, sous, sur prép.
ընդածին (ած.)entaDzinnatif(ive), inné(e) adj.
ընդակեր (ած.)entaguérgranivore adj.
ընդակեր (գ.)entaguérgranivore n.
ընդառաջ (մկբ.)entaRaTchau-devant adv.
ընդառաջել (բայ)entaRaTchél1) aller à la rencontre v.intr.,
2) accepter v.tr.
ընդարձակ (ած.)entarTzagvaste, étendu(e) adj.
ընդարձակել (բայ)entarTzaguélétendre, élargir v.tr.
ընդարձակութիւն (գ.)entarTzagoutiounétendue, ampleur n.f.
ընդարձակուիլ (բայ)entarTzagvils’étendre v.pron. (v.intr. en arménien).
ընդարձակում (գ.)entarTzagoumextension n.f.
ընդարմանալ (բայ)entarmanals’engourdir, s’assoupir v.pron. (v.intr. en arménien).
ընդարմացնել (բայ)entarmaTsenélengourdir, assoupir v.tr.
ընդարմացում (գ.)entarmaTsoumengourdissement, assoupissement n.m.
ընդգծել (բայ)entkeDzélsouligner v.tr.
ընդգրկել (բայ)entkerguél1) embrasser v.tr.,
2) comprendre v.tr.
ընդդէմ (նխդր.)enttémcontre prép.
ընդդիմաբան (գ.)enttimapancontradicteur(trice) n.
ընդդիմաբանել (բայ)enttimapanélcontredire v.tr.
ընդդիմաբանութիւն (գ.)enttimapanoutiouncontradiction n.f.
ընդդիմադիր (գ.)enttimatiropposant n.m.
ընդդիմադրութիւն (գ.)enttimatroutiounopposition n.f.
ընդդիմախօս (գ.)enttimaKhoscontradicteur(trice) n.
ընդդիմախօսել (բայ)enttimaKhossélcontredire v.tr.
ընդդիմախօսութիւն (գ.)enttimaKhossoutiouncontradiction n.f.
ընդելուզել (բայ)entélouzélentrelacer, sertir v.tr.
ընդելուզուիլ (բայ)entélouzvil1) s’entrelacer v.pron.
2) être encastré(e) v.pron.
ընդելուզում (գ.)entélouzoumentrelacement, encastrement n.m.
ընդեղէն (գ.)entéGhénlégumineuses, légumes secs n.f.pl.
ընդերկար (մկբ.)entyérgarlonguement, longtemps adv.
ընդերք (գ.)entérk1) entrailles n.f.pl.,
2) tripe n.f.
ընդլայնել (բայ)entlaïnélélargir v.tr.
ընդլայնում (գ.)entlaïnoumélargissement n.m.
ընդծովեայ (ած.)entDzovïasous-marin(e) adj.
ընդծովեայ (գ.)entDzovïasous-marin n.m.
ընդհակառակն (մկբ.)enthagaRaguencontrairement, au contraire adv.
ընդհանուր (ած.)enthanourgénéral(e, aux) adj.
ընդհանրական (ած.)enthanraganuniversel(lle) adj.
ընդհանրանալ (բայ)enthanranalse généraliser v.pron. (v.intr. en arménien).
ընդհանրացնել (բայ)enthanraTsenélgénéraliser v.tr.
ընդհանրացում (գ.)enthanraTsoumgénéralisation n.f.
ընդհանրութիւն (գ.)enthanroutioungénéralité n.f.
ընդհատ (ած.)enthaddiscontinu(e), entrecoupé(e) adj.
ընդհատել (բայ)enthadélentrecouper, interrompre v.tr.
ընդհատուիլ (բայ)enthadvil1) s’interrompre v.pron.,
2) être interrompu(e) v.pron.
ընդհատում (գ.)enthadouminterruption n.f.
ընդհարիլ (բայ)entharilse cogner, se heurter v.pron. (v.intr. en arménien).
ընդհարում (գ.)entharoum1) heurt n.m.,
2) escarmouche n.f.
ընդհուպ (մկբ.)enthoubaussitôt adv.
ընդմէջ (նխդր.)entméTchentre, parmi prép.
ընդմիշտ (մկբ.)entmichddéfinitivement adv.
ընդմիջել (բայ)entmiTchélinterrompre v.tr.
ընդմիջում (գ.)entmiTchouminterruption, suspension n.f.
ընդյատակեայ (ած.)entyadaguïaclandestin(e) adj.
ընդոծին (ած.)entoDzininné(e) adj.
ընդոծին (գ.)entoDzindomestique dans la famille
ընդոստ (մկբ.)entosdsoudain, en sursaut adv.
ընդոտնել (բայ)entodnélfouler aux pieds, piétiner v.tr.
ընդունակ (ած.)entounagapte, capable adj.
ընդունակութիւն (գ.)entounagoutiounaptitude, capacité n.f.
ընդունայն (ած.)entounaïnvain(e) adj.
ընդունայն (մկբ.)entounaïnvainement adv.
ընդունարան (գ.)entounaran1) réceptacle n.m.,
2) salle de réception n.f.
ընդունելի (ած.)entounéliacceptable adj.
ընդունելութիւն (գ.)entounéloutiounréception n.f.
ընդունիլ (բայ)entounilaccepter, recevoir v.tr.
ընդունուիլ (բայ)entounvilêtre reçu(e), être admis(e) v.pron.
ընդվզիլ (բայ)entvzils’insurger, se révolter v.pron. (v.intr. en arménien).
ընդվզում (գ.)entvzoumrévolte, colère n.f.
ընդօրինակել (բայ)entorinaguélcopier, transcrire v.tr.
ընդօրինակութիւն (գ.)entorinagoutiouncopie, transcription n.f.
ընդօրինակում (գ.)entorinagoumcopiage n.m.
ընել (բայ)enélfaire, exécuter v.tr.
ընթանալ (բայ)entanalavancer, aller v.intr.
ընթացակարգ (գ.)entaTsagarkprocédure n.f.
ընթացաւարտ (գ.)entaTsavarddiplômé(e) n.
ընթացիկ (ած.)entaTsigcourant(e), habituel(lle) adj.
ընթացք (գ.)entaTskcourse, allure n.f., cours n.m.
ընթեռնել (բայ)entéRnéllire v.tr.
ընթեռնելի (ած.)entéRnélilisible adj.
ընթերցանութիւն (գ.)entérTsanoutiounlecture n.f.
ընթերցասէր (գ.)entérTsasséramateur de lecture, liseur n.m.
ընթերցասրահ (գ.)entérTsasrahsalle de lecture n.f.
ընթերցարան (գ.)entérTsaranmanuel de lecture n.m.
ընթերցել (բայ)entérTséllire v.tr.
ընթերցող (գ.)entérTsoGhlecteur(trice) n.
ընթերցուած (գ.)entérTsvaDzlecture rituelle n.f.
ընթերցում (գ.)entérTsoumlecture, action de lire n.f.
ընթրիք (գ.)entrikdîner n.m.
ընծայարան (գ.)enDzaïaransection de séminaire n.f.
ընծայել (բայ)enDzaïéloffrir, faire don v.tr.
ընծայուիլ (բայ)enDzaïvil1) être offert(e) v.pron.,
2) s’offrir v.pron.
ընծայում (գ.)enDzaïoumoffrande n.f., don n.m.
ընկալագիր (գ.)engalakirreçu n.m.
ընկալեալ (ած.)engalialreçu(e), admis(e), habituel(lle) adj.
ընկալուչ (գ.)engalouTch1) récepteur n.m.,
2) écouteur, combiné n.m.
ընկեր (գ.)enguércompagnon, copain, camarade n.m.
ընկերաբան (գ.)enguérapansociologue n.
ընկերաբանական (ած.)enguérapanagansociologique adj.
ընկերաբանութիւն (գ.)enguérapanoutiounsociologie n.f.
ընկերական (ած.)enguéraganconcernant la camaraderie adj.
ընկերակից (գ.)enguéraguiTs1) accompagnateur(trice) n.,
2) associé(e) n.
ընկերակցիլ (բայ)enguéragTsilaccompagner v.tr.
ընկերակցութիւն (գ.)enguéragTsoutioun1) association n.f.,
2) accompagnement n.m.
ընկերային (ած.)enguéraïinsocial(e, aux) adj.
ընկերանալ (բայ)enguéranalaccompagner v.tr.
ընկերութիւն (գ.)enguéroutioun1) camaraderie n.f.,
2) société n.f.
ընկերուհի (գ.)enguérouhicompagne, copine, camarade n.f.
ընկերվար (ած.)enguérvarsocialiste adj.
ընկերվարական (ած.)enguérvaragansocialiste adj.
ընկերվարութիւն (գ.)enguérvaroutiounsocialisme n.m.
ընկեցիկ (գ.)enguéTsigenfant abandonné n.m.
ընկլուզել (բայ)englouzélengloutir v.tr.
ընկղմել (բայ)engGhmélimmerger, submerger, couler v.tr.
ընկղմիլ (բայ)engGhmil1) s’immerger v.pron.,
2) couler v.intr.
ընկճել (բայ)engDjélaccabler, opprimer, soumettre v.tr.
ընկճուիլ (բայ)engDjvil1) être accablé(e) v.pron.,
2) se soumettre v.pron.
ընկճում (գ.)engDjoumaccablement, prostration, soumission n.f.
ընկողմանիլ (բայ)engoGhmanils’étendre, s’allonger sur le côté v.pron. (v.intr. en arménien).
ընկոյզ (գ.)engouïznoix n.f.
ընկուզենի (գ.)engouzéninoyer n.m.
ընկրկիլ (բայ)engrguilreculer, céder v.intr.
ընկրկում (գ.)engrgoumrecul, échec n.m.
ընձառիւծ (գ.)enTzaRiouDzléopard n.m.
ընձենի (գ.)enTzénipeau de léopard n.f.
ընձեռել (բայ)enTzéRéloffrir, livrer v.tr.
ընձիւղ (գ.)enTziouGhpousse n.f., bourgeon n.m.
ընձիւղել (բայ)enTziouGhélpousser, bourgeonner v.intr.
ընձիւղիլ (բայ)enTziouGhilpousser, bourgeonner v.intr.
ընձուղտ (գ.)enTzouGhdgirafe n.f.
ընչաբաղձ (ած.)enTchapaGhTzavide, cupide adj.
ընչազուրկ (ած.)enTchazourgpauvre, dépouillé(e) adj.
ընչազուրկ (գ.)enTchazourgpauvre, dépouillé(e) n.
ընչասէր (ած.)enTchasséravide, cupide adj.
ընչասիրութիւն (գ.)enTchassiroutiounavidité, cupidité n.f.
ընչատուփ (գ.)enTchadouptabatière n.f.
ընչեղ (ած.)enTchéGhopulent(e), riche adj.
ընտանեկան (ած.)endanéganfamilial(e, aux) adj.
ընտանենալ (բայ)endanénalse familiariser, s’apprivoiser v.pron. (v.intr. en arménien).
ընտանեցնել (բայ)endanéTsenélfamiliariser, apprivoiser v.tr.
ընտանի (ած.)endanifamilier(ière), apprivoisé(e), domestique adj.
ընտանիք (գ.)endanikfamille n.f.
ընտանութիւն (գ.)endanoutiounfamiliarité n.f.
ընտել (ած.)endélaccoutumé(e), habitué(e) adj.
ընտելանալ (բայ)endélanals’accoutumer, s’habituer v.pron. (v.intr. en arménien).
ընտելացնել (բայ)endélaTsenélapprivoiser, habituer v.tr.
ընտիր (ած.)endirchoisi(e), distingué(e) adj.
ընտրական (ած.)endraganélectif(ive), électoral(e, aux) adj.
ընտրանի (գ.)endraniélite n.f.
ընտրանք (գ.)endrankchoix n.m.
ընտրապայքար (գ.)endrabaïkarcampagne électorale n.f.
ընտրել (բայ)endrélchoisir, élire v.tr.
ընտրելի (ած.)endréliéligible adj.
ընտրող (գ.)endroGhélecteur(trice) n.
ընտրուած (ած.)endrevaDzsélectionné(e) adj.
ընտրութիւն (գ.)endroutiounélection n.f., choix n.m.
ըսել (բայ)esséldire v.tr.
ըստ (նխդր.)esdselon prép.