Retour en haut de la page
Retour haut de page
Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF)
(Retour au site)
DICTIONNAIRE Arménien-Français
Français-Arménien

 ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ 


Mot arménien - Հայերէն բառ:

Veuillez saisir un mot ! - Հաճեցէ՛ք բառ մը գրել

411 / 19650 mots
Arménien - Հայերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
Translittération phonétique
Հնչաբանական տառադարձութիւն
Français - Ֆրանսերէն
Abréviations
Համառօտագրութիւններ
զ Զ (գ.)zsixième lettre de l’alphabet arménien, consonne ; valeur numérique 6.
զազիր (ած.)zazirdégoûtant(e), crasseux(euse), ignoble adj.
զազրաբան (ած.)zazrapanordurier(ière), obscène adj.
զազրաբան (գ.)zazrapanpersonne qui utilise un langage vulgaire
զազրաբանութիւն (գ.)zazrapanoutiounobscénités n.f.pl., propos orduriers n.m.pl.
զազրագործ (ած.)zazrakorDzobscène, dissolu(e), luxurieux(euse) adj.
զազրագործութիւն (գ.)zazrakorDzoutiounluxure, conduite déshonorante n.f.
զազրադէմ (ած.)zazratémlaid(e), hideux(euse) adj.
զազրաթորմի (ած.)zazratormilaid(e), hideux(euse) adj.
զազրելի (ած.)zazrélidégoûtant(e), abominable adj.
զազրիլ (բայ)zazril1) se dégoûter v.pron.,
2) exécrer v.tr. (v.intr. en arménien).
զազրութիւն (գ.)zazroutiounabomination, exécration, turpitude n.f.
զակատիլ (բայ)zagadil1) se passionner pour v.pron.,
2) raffoler v.tr. (v.intr. en arménien).
զակատում (գ.)zagadoumpassion n.f., acharnement n.m.
զահանդիլ (բայ)zahantils’effaroucher, s’effrayer v.pron. (v.intr. en arménien).
զաղփաղփուն (ած.)zaGhpaGhpouninstable, frêle, faible adj.
զամբիկ (գ.)zampigjument n.f.
զամբիւղ (գ.)zampiouGhcabas, panier n.m.
զամբիւղագործ (գ.)zampiouGhakorDzvannier n.m.
զամբիւղագործութիւն (գ.)zampiouGhakorDzoutiounvannerie n.f.
զամբուռ (գ.)zampouRguêpe n.f.
զայրագին (ած.)zaïrakinemporté(e), furieux(euse) adj.
զայրագին (մկբ.)zaïrakinfurieusement, rageusement adv.
զայրագնիլ (բայ)zaïraknilse courroucer, s’exaspérer v.pron. (v.intr. en arménien).
զայրանալ (բայ)zaïranalse fâcher, se mettre en colère v.pron. (v.intr. en arménien).
զայրացկոտ (ած.)zaïraTsgodcolérique, irascible adj.
զայրացնել (բայ)zaïraTsenélfâcher, mettre en colère, exaspérer v.tr.
զայրացուցիչ (ած.)zaïraTsouTsiTchirritant(e), exaspérant(e) adj.
զայրոյթ (գ.)zaïrouïtcourroux, emportement n.m.
զանազան (ած.)zanazandivers(e) adj.
զանազանել (բայ)zanazanéldistinguer, différencier v.tr.
զանազանութիւն (գ.)zanazanoutioundifférence, diversité n.f.
զանազանուիլ (բայ)zanazanvil1) différer de v.intr.,
2) se distinguer v.pron.
զանակ (գ.)zanagpaillette d’or ou d’argent n.f.
զանգ (գ.)zankcloche n.f.
զանգակ (գ.)zankagcloche, clochette, sonnette n.f.
զանգակահար (գ.)zankagaharsonneur de cloche n.m.
զանգակատուն (գ.)zankagadounclocher, campanile n.m.
զանգահար (գ.)zankaharsonneur de cloche n.m.
զանգահարել (բայ)zankaharélsonner v.tr.
զանգել (բայ)zankél1) sonner v.tr.,
2) pétrir v.tr.
զանգուած (գ.)zankevaDzpâte, masse n.f.
զանցառու (ած.)zanTsaRounégligent(e) adj.
զանցառութիւն (գ.)zanTsaRoutiounnégligence, omission n.f.
զանցում (գ.)zanTsoumtransgression n.f., dépassement n.m.
զառ (գ.)zaRfil d’or n.m.
զառածել (բայ)zaRaDzélégarer, détourner v.tr.
զառածիլ (բայ)zaRaDzils’égarer, se laisser aller v.pron. (v.intr. en arménien).
զառածում (գ.)zaRaDzoumégarement, entraînement n.m.
զառամ (ած.)zaRamvieilli(e), décrépit(e) adj.
զառամիլ (բայ)zaRamilvieillir, tomber en décrépitude v.intr.
զառանցանք (գ.)zaRanTsankradotage, délire n.m.
զառանցել (բայ)zaRanTsélradoter, délirer v.intr.
զառիթափ (գ.)zaRitappente, descente n.f., versant n.m.
զառիկ (գ.)zaRigarsenic n.m.
զառիվար (ած.)zaRivaren pente
զառիվար (գ.)zaRivarpente, descente n.f.
զառիվեր (ած.)zaRivéren pente
զառիվեր (գ.)zaRivérpente, montée n.f.
զառքաշ (գ.)zaRkachrobe traînante, robe à fil d’or n.f.
զատ (ած.)zadséparé(e), détaché(e), isolé(e) adj.
զատել (բայ)zadélséparer, détacher, choisir v.tr.
զատիկ (գ.)zadigpâque n.f., pâques n.f.pl.
զատկական (ած.)zadgaganpascal(e, als) adj.
զատուիլ (բայ)zadvilse séparer, s’isoler v.pron. (v.intr. en arménien).
զարգանալ (բայ)zarkanals’instruire, se développer v.pron. (v.intr. en arménien).
զարգացնել (բայ)zarkaTsenélinstruire, développer v.tr.
զարգացում (գ.)zarkaTsouminstruction n.f., progrès, développement n.m.
զարգուն (ած.)zarkounpubère, nubile, adulte adj.
զարդ (գ.)zartornement n.m., garniture n.f.
զարդագիր (գ.)zartakirlettre ornée n.f.
զարդախուց (գ.)zartaKhouTsloge n.f.
զարդանկար (գ.)zartangar1) ornement n.m.,
2) enluminure, miniature n.f.
զարդանկարել (բայ)zartangarélorner, enluminer v.tr.
զարդանկարիչ (գ.)zartangariTch1) décorateur n.m.,
2) enlumineur, miniaturiste n.m.
զարդասեղ (գ.)zartasséGhbroche n.f.
զարդասենեակ (գ.)zartasséniagboudoir n.m.
զարդասէր (ած.)zartassércoquet(tte) adj.
զարդասիրութիւն (գ.)zartassiroutiouncoquetterie n.f.
զարդարանք (գ.)zartarankornement, atour n.m.
զարդարել (բայ)zartarélorner, parer v.tr.
զարդարուիլ (բայ)zartarvilse parer v.pron. (v.intr. en arménien).
զարդարուն (ած.)zartarounorné(e), paré(e) adj.
զարդաքանդակ (գ.)zartakantagornement architectural n.m.
զարզանդ (գ.)zarzantterreur, épouvante n.f.
զարթնիլ (բայ)zartnilse réveiller v.pron. (v.intr. en arménien).
զարթնուլ (բայ)zartnoulse réveiller v.pron. (v.intr. en arménien).
զարթնում (գ.)zartnoumréveil n.m.
զարթուցիչ (գ.)zartouTsiTchréveille-matin n.m.
զարթուցիչ (ած.)zartouTsiTchqui réveille
զարթօնք (գ.)zartonkéveil n.m., renaissance n.f.
զարկ (գ.)zarg1) coup n.m.,
2) impulsion n.f.,
3) pouls n.m.
զարկերակ (գ.)zarguéragartère du bras n.f.
զարհուրանք (գ.)zarhourankterreur n.f., effroi n.m.
զարհուրելի (ած.)zarhouréliterrible, effroyable adj.
զարհուրեցուցիչ (ած.)zarhouréTzouTziTchterrorisant(e), terrifiant(e) adj.
զարհուրիլ (բայ)zarhourils’effrayer, s’épouvanter v.pron. (v.intr. en arménien).
զարհուրցնել (բայ)zarhourTzenelterroriser v.tr.
զարմ (գ.)zarmlignée, maison n.f.
զարմանազան (ած.)zarmanazansurprenant(e), prodigieux(euse) adj.
զարմանալ (բայ)zarmanals’étonner, s’émerveiller v.pron. (v.intr. en arménien).
զարմանալի (ած.)zarmanalisurprenant(e), merveilleux(euse) adj.
զարմանք (գ.)zarmankétonnement, ébahissement n.m.
զարմացական (ած.)zarmaTsaganadmiratif(ive) adj.
զարմացնել (բայ)zarmaTsenélétonner, ébahir v.tr.
զարմիկ (գ.)zarmigcousin n.m.
զարմուհի (գ.)zarmouhicousine n.f.
զարնել (բայ)zarenélfrapper, battre, abattre v.tr.
զարնուիլ (բայ)zarenvil1) être frappé(e), être abattu(e) v.pron.,
2) se heurter, s’amouracher v.pron.
զարտուղի (ած.)zardouGhiexceptionnel(lle), irrégulier(ière) adj.
զարտուղիլ (բայ)zardouGhil1) se dévoyer v.pron.,
2) faire exception v.tr. (v.intr. en arménien).
զարտուղութիւն (գ.)zardouGhoutiounexception, irrégularité n.f.
զաւակ (գ.)zavagenfant n., progéniture n.f.
զաւեշտ (գ.)zavéchdfarce n.f.
զաւեշտական (ած.)zavéchdaganbouffon(nne) adj.
զբաղեցնել (բայ)ezpaGhéTsenéloccuper, amuser v.tr.
զբաղիլ (բայ)ezpaGhils’occuper, s’amuser v.pron. (v.intr. en arménien).
զբաղում (գ.)ezpaGhoumoccupation n.f., amusement n.m.
զբօսանաւ (գ.)ezpossanavbateau de plaisance n.m.
զբօսանք (գ.)ezpossankrécréation n.f., divertissement n.m.
զբօսաշրջիկ (գ.)ezpossachrTchigtouriste n.
զբօսավայր (գ.)ezpossavaïrlieu de divertissement n.m.
զբօսարան (գ.)ezpossaranlieu de divertissement n.m.
զբօսնիլ (բայ)ezposnilse divertir v.pron. (v.intr.en arménien).
զբօսնուլ (բայ)ezposnoulse récréer, se divertir v.pron. (v.intr.en arménien).
զգալ (բայ)ezkalsentir, éprouver v.tr.
զգալաբար (մկբ.)ezkalaparsensiblement, tangiblement adv.
զգալապէս (մկբ.)ezkalabéssensiblement, tangiblement adv.
զգալի (ած.)ezkalisensible, tangible adj.
զգածուիլ (բայ)ezkaDzvilse sentir affecté(e), s’émouvoir v.pron. (v.intr. en arménien).
զգայազիրկ (ած.)ezkaïazirgévanoui(e), insensible adj.
զգայազուրկ (ած.)ezkaïazourginsensible adj.
զգայական (ած.)ezkaïagansensitif(ive) adj.
զգայականութիւն (գ.)ezkaïaganoutiounsensibilité n.f.
զգայապաշտ (ած.)ezkaïabachdsensualiste adj.
զգայապաշտ (գ.)ezkaïabachdsensualiste n.
զգայապաշտութիւն (գ.)ezkaïabachdoutiounsensualisme n.m.
զգայասէր (ած.)ezkaïassérsensuel(lle) adj.
զգայասիրութիւն (գ.)ezkaïassiroutiounsensualité n.f.
զգայարան (գ.)ezkaïaransens n.m.
զգայացունց (ած.)ezkaïaTsounTssensationnel(lle) adj.
զգայնիկ (ած.)ezkaïnigsentimental(e, aux) adj.
զգայնոտ (ած.)ezkaïnodsentimental(e, aux) adj.
զգայութիւն (գ.)ezkaïoutiounsensation n.f.
զգայուն (ած.)ezkaïounsensible, tendre adj.
զգայռ (գ.)ezkaïRrot n.m., éructation n.f.
զգայռել (բայ)ezkaïRélroter v.intr., vomir v.tr.
զգաստ (ած.)ezkasdsensé(e), sage, averti(e) adj.
զգաստանալ (բայ)ezkasdanalreprendre ses sens v.tr., devenir sérieux v.intr.
զգաստացնել (բայ)ezkasdaTsenélréformer, rendre sérieux v.tr.
զգաստացում (գ.)ezkasdaTsoumréformation n.f., assagissement n.m.
զգաստութիւն (գ.)ezkasdoutiounbon sens, sérieux n.m., sagesse n.f.
զգացական (ած.)ezkaTsagansentimental(e, aux), émotionnel(lle) adj.
զգացնել (բայ)ezkaTsenélfaire sentir v.tr.
զգացում (գ.)ezkaTsoumsentiment n.m.
զգենուլ (բայ)ezkénoulvêtir v.intr., s’habiller v.pron.
զգեստ (գ.)ezkésdvêtement n.m.
զգեստակալ (գ.)ezkésdagalporte-manteau n.m.
զգեստաւորել (բայ)ezkésdavorélvêtir, habiller v.tr.
զգեստաւորուիլ (բայ)ezkésdavorvils’habiller v.pron. (v.intr. en arménien).
զգետնել (բայ)ezkédnélterrasser, abattre v.tr.
զգլխանք (գ.)ezklKhank1) griserie, ivresse n.f.,
2) admiration n.f.
զգլխել (բայ)ezklKhélgriser, enivrer, faire perdre la tête v.tr.
զգլխիչ (ած.)ezklKhiTchgrisant(e), enivrant(e) adj.
զգոյշ (ած.)ezkouïchprécautionneux(euse), prudent(e) adj.
զգուշանալ (բայ)ezkouchanalfaire attention v.tr., être prudent(e) v.intr.
զգուշացնել (բայ)ezkouchaTsenélmettre en garde, prévenir v.tr.
զգուշաւոր (ած.)ezkouchavorprécautionneux(euse), prudent(e) adj.
զգուշութիւն (գ.)ezkouchoutiounprécaution, prudence n.f.
զգօն (ած.)ezkonposé(e), sérieux(euse), sage, circonspect(e) adj.
զգօնութիւն (գ.)ezkonoutiounsérieux n.m., circonspection n.f.
զեխ (ած.)zéKhdébauché(e), libertin(e) adj.
զեխութիւն (գ.)zéKhoutioundébauche n.f., libertinage n.m.
զեկոյց (գ.)zégouïTsrapport, bulletin n.m.
զեկուցել (բայ)zégouTsélprésenter un rapport v.tr.
զեկուցում (գ.)zégouTsoumdéclaration, présentation d’un rapport n.f.
զեղել (բայ)zéGhélremplir, répandre v.tr.
զեղծ (ած.)zéGhDzfalsifié(e), frauduleux(euse) adj.
զեղծարար (ած.)zéGhDzararfalsificateur(trice), fraudeur(euse) adj.
զեղծարար (գ.)zéGhDzararfalsificateur(trice), fraudeur(euse) n.
զեղծել (բայ)zéGhDzélfalsifier, frauder v.tr.
զեղծում (գ.)zéGhDzoumfalsification, fraude n.f.
զեղուլ (բայ)zéGhoulremplir, répandre v.tr.
զեղում (գ.)zéGhoumremplissage, débordement n.m., effusion n.f.
զեղուն (ած.)zéGhounplein(e), débordant(e) adj.
զեղչ (գ.)zéGhTchescompte n.m., remise n.f.
զեղչել (բայ)zéGhTchélescompter, faire une remise v.tr.
զեն (գ.)zénvictime n.f., sacrifice n.m.
զենարան (գ.)zénaran1) autel n.m.,
2) abattoir n.m.
զենել (բայ)zénél1) immoler, sacrifier v.tr.,
2) égorger v.tr.
զենիթ (գ.)zénitzénith n.m.
զենում (գ.)zénoum1) immolation n.f.,
2) abattage n.m.
զեռալ (բայ)zéRalgrouiller, serpenter v.intr.
զեռում (գ.)zéRoumgrouillement n.m.
զեռուն (ած.)zéRounrampant(e) adj.
զեռուն (գ.)zéRounreptile n.m.
զետեղել (բայ)zédéGhélplacer, installer v.tr.
զետեղում (գ.)zédéGhouminstallation n.f.
զերթ (նխդր.)zértcomme prép.
զերծ (ած.)zérDzexempt(e), libre adj.
զերծանիլ (բայ)zérDzanilse sauver, se soustraire v.pron. (v.intr. en arménien).
զերծել (բայ)zérDzélexempter, libérer v.tr.
զերծում (գ.)zérDzoumexemption n.f., affranchissement n.m.
զեփիւռ (գ.)zépiouRzéphyr n.m.
զզուանք (գ.)zezvankaversion, répugnance n.f., dégoût n.m.
զզուելի (ած.)zezvélirépugnant(e), dégoûtant(e) adj.
զզուեցնել (բայ)zezvéTsenéldégoûter v.tr.
զզուիլ (բայ)zezvil1) se dégoûter v.pron.,
2) être dégoûté(e) v.intr.
զէն (գ.)zén1) arme n.f.,
2) moyen n.m.
զէնիթ (գ.)zénitzénith n.m.
զէնք (գ.)zénk 1) arme n.f.,
2) moyen n.m.
զէրօ (գ.)zérozéro n.m.
զիլ (ած.)zilaigu(ë) adj.
զիղջ (գ.)ziGhTchregret, repentir n.m.
զինագործ (գ.)zinakorDzarmurier n.m.
զինագործութիւն (գ.)zinakorDzoutiounmétier d’armurier n.m.
զինադադար (գ.)zinatatararmistice n.m.
զինադուլ (գ.)zinatoultrêve n.f.
զինաթափ (ած.)zinatapdésarmé(e) adj.
զինաթափել (բայ)zinatapéldésarmer v.tr.
զինաթափութիւն (գ.)zinatapoutioundésarmement n.m.
զինակիր (գ.)zinaguirécuyer n.m.
զինակից (գ.)zinaguiTscompagnon d’armes, allié n.m.
զինակոչ (գ.)zinagoTchmobilisation n.f.
զինակցիլ (բայ)zinagTsils’allier v.pron. (v.intr. en arménien).
զինակցութիւն (գ.)zinagTsoutiounalliance n.f.
զինամթերք (գ.)zinamtérkmatériel militaire n.m., armes, munitions n.f.pl.
զինանշան (գ.)zinanchanarmoiries n.f.pl.
զինանոց (գ.)zinanoTsarsenal n.m.
զինավարժութիւն (գ.)zinavarjoutiounexercices militaires n.m.pl.
զինարան (գ.)zinaran arsenal n.m.
զինել (բայ)zinélarmer, équiper v.tr.
զինկ (գ.)zingzinc n.m.
զինկագործ (գ.)zingakorDzzingueur n.m.
զինկանկար (գ.)zingangarcliché sur zinc n.m.
զինկանկարիչ (գ.)zingangariTchgraveur sur zinc n.m.
զինկանկարչութիւն (գ.)zingangarTchoutiounzincographie n.f.
զինուիլ (բայ)zinvils’armer, s’équiper v.pron. (v.intr. en arménien).
զինում (գ.)zinoumarmement n.m., action de s’armer n.f.
զինուոր (գ.)zinvorsoldat, militaire n.m.
զինուորագրել (բայ)zinvorakrélenrôler, engager v.tr.
զինուորագրութիւն (գ.)zinvorakroutiounenrôlement, engagement n.m.
զինուորագրուիլ (բայ)zinvorakervils’enrôler, s’engager v.pron. (v.intr. en arménien).
զինուորական (ած.)zinvoraganmilitaire adj.
զինուորական (գ.)zinvoraganmilitaire n.
զինուորութիւն (գ.)zinvoroutioun1) ensemble des soldats n.m.,
2) période de conscription n.f.
զիջանիլ (բայ)ziTchanilconcéder, condescendre v.tr.
զիջիլ (բայ)ziTchil1) céder v.tr.,
2) reculer v.intr.
զիջում (գ.)ziTchoumconcession, condescendance n.f.
զիստ (գ.)zisdcuisse n.f.
զիրկ (ած.)zirgdépourvu(e), dénué(e) adj.
զլանալ (բայ)zelanalrefuser, désavouer v.tr.
զլացում (գ.)zelaTsoumrefus, désaveu n.m.
զկեռ (գ.)ezguéRnèfle n.f.
զկեռի (գ.)ezguéRinéflier n.m.
զկծանք (գ.)ezgueDzankdouleur, mortification n.f.
զղջալ (բայ)zeghTchal1) regretter v.tr.,
2) se repentir v.pron. (v.intr. en arménien).
զղջացնել (բայ)zeghTchaTsenélfaire regretter v.tr.
զղջում (գ.)zeghTchoumregret, repentir n.m., contrition n.f.
զմայ (գ.)zemaasthme n.m.
զմայլանք (գ.)zemaïlankadmiration n.f., ravissement n.m.
զմայլիլ (բայ)zemaïliladmirer v.tr., être ravi v.intr.
զմայլում (գ.)zemaïloumaction d’admirer n.f.
զմայոտ (ած.)zemaïodasthmatique adj.
զմելի (գ.)zemélicanif n.m.
զմուռս (գ.)zemouRsmyrrhe n.f.
զմռսել (բայ)zemeRsélembaumer, momifier v.tr.
զմռսում (գ.)zemeRsoumembaumement n.m., momification n.f.
զմրուխտ (գ.)zemerouKhdémeraude n.f.
զնգալ (բայ)zenkaltinter v.intr.
զնգոց (գ.)zenkoTstintement n.m.
զնդան (գ.)zentancachot n.m.
զննական (ած.)zennaganobservateur(trice), scrutateur(trice) adj.
զննել (բայ)zennélscruter, examiner v.tr.
զննութիւն (գ.)zennoutiounexamen n.m., observation n.f.
զնտան (գ.)zendan cachot n.m.
զոհ (գ.)zohvictime n.f., sacrifice n.m.
զոհաբերել (բայ)zohapérélsacrifier, immoler v.tr.
զոհաբերութիւն (գ.)zohapéroutiounsacrifice n.m., immolation n.f.
զոհաբերում (գ.)zohapéroumsacrifice n.m., immolation n.f.
զոհարան (գ.)zoharanautel n.m.
զոհել (բայ)zohélsacrifier, immoler v.tr.
զոհողութիւն (գ.)zohoGhoutiounsacrifice n.m., mortification n.f.
զոհուիլ (բայ)zohvilse sacrifier, s’immoler v.pron., être sacrifié v.pron.
զոմ (գ.)zompont, ponton n.m.
զոմբ (գ.)zompmailloche n.f.
զոմփ (գ.)zompcapuche, capuchon n.m.
զոյգ (ած.)zouïkdouble adj.
զոյգ (գ.)zouïkpaire n.f., couple n.m.
զոպայ (գ.)zobahysope n.f. (arbrisseau)
զով (ած.)zovfrais, fraîche adj.
զովանալ (բայ)zovanal1) se rafraîchir v.pron.,
2) prendre le frais v.tr. (v.intr. en arménien).
զովարար (ած.)zovararrafraîchissant(e) adj.
զովացնել (բայ)zovaTsenélrafraîchir v.tr.
զովացուցիչ (գ.)zovaTsouTsiTchrafraîchissement n.m.
զովութիւն (գ.)zovoutiounfrais n.m., fraîcheur n.f.
զուարակ (գ.)zevaragveau n.m.
զուարթ (ած.)zevartgai(e), enjoué(e) adj.
զուարթանալ (բայ)zevartanals’égayer, se réjouir v.pron. (v.intr. en arménien).
զուարթացնել (բայ)zevartaTsenélégayer, réjouir v.tr.
զուարթութիւն (գ.)zevartoutioungaîté, bonne humeur n.f.
զուարթուն (գ.)zevartounange n.m.
զուարթուն (ած.)zevartoungai(e), enjoué(e) adj.
զուարճաբան (ած.)zevarDjapanfarceur(euse), spirituel(lle) adj.
զուարճաբանութիւն (գ.)zevarDjapanoutiounfarce, plaisanterie n.f.
զուարճալի (ած.)zevarDjaliamusant(e), divertissant(e) adj.
զուարճախօս (ած.)zevarDjaKhosfarceur(euse), spirituel(lle) adj.
զուարճախօսութիւն (գ.)zevarDjaKhossoutiounfarce, plaisanterie n.f.
զուարճանալ (բայ)zevarDjanals’amuser, se divertir v.pron. (v.intr. en arménien).
զուարճացնել (բայ)zevarDjaTsenélamuser, divertir v.tr.
զուարճութիւն (գ.)zevarDjoutiounamusement, divertissement n.m.
զուգագկցիլ (բայ)zoukakgTsilse lier, se joindre v.pron. (v.intr. en arménien).
զուգադիպիլ (բայ)zoukatibilcoïncider v.intr.
զուգադիպութիւն (գ.)zoukatiboutiouncoïncidence n.f.
զուգադրել (բայ)zoukatrélcoupler, apposer v.tr.
զուգակից (գ.)zoukaguiTsconjoint(e) n.
զուգակից (ած.)zoukaguiTsconjoint(e), lié(e) adj.
զուգակշիռ (ած.)zoukagchiRéquilibré(e), équilibrant(e) adj.
զուգակշռել (բայ)zoukagchRéléquilibrer v.tr.
զուգակցել (բայ)zoukagTséllier, conjoindre v.tr.
զուգակցում (գ.)zoukagTsoumliaison, union n.f.
զուգահեռ (ած.)zoukahéRparallèle adj.
զուգահեռագիծ (գ.)zoukahéRakiDzparallélogramme n.m.
զուգահեռական (գ.)zoukahéRaganparallèle n.f.
զուգաւորել (բայ)zoukavorélcoupler, accoupler v.tr.
զուգաւորութիւն (գ.)zoukavoroutiounaccouplement, coït n.m.
զուգաւորուիլ (բայ)zoukavorvils’accoupler v.pron. (v.intr. en arménien).
զուգաւորում (գ.)zoukavoroumaccouplement, coït n.m.
զուգել (բայ)zoukélparer, orner v.tr.
զուգերգ (գ.)zoukérkduo, chant à deux n.m.
զուգընթաց (ած.)zoukentaTsconcomitant(e), parallèle adj.
զուգորդ (ած.)zoukortattenant(e) adj.
զուգորդ (գ.)zoukortparabole n.f.
զուգորդել (բայ)zoukortélaccompagner, lier, associer v.tr.
զուգորդութիւն (գ.)zoukortoutiounassociation, correspondance n.f.
զուգորդում (գ.)zoukortoumaction d’associer n.f.
զուիրակ (գ.)zviragorigan n.m.
զուիցերիական (ած.)zeviTsériagansuisse adj.
զուիցերիացի (գ.)zeviTsériaTsiSuisse, Suissesse n.
զուլալ (ած.)zoulalclair(e), limpide adj.
զուսպ (ած.)zousbserré(e), dompté(e), retenu(e) adj.
զուտ (ած.)zoudauthentique adj.
զուր (ած.)zourvain(e), inutile adj.
զուրկ (ած.)zourgprivé(e), dénué(e), dépourvu(e) adj.
զոքանչ (գ.)zokanTchbelle-mère n.f.
զռալ (բայ)zeralbraire v.impers.
զռինչ (գ.)zerinTchbraiment n.m.
զռոց (գ.)zeroTsbraiment n.m.
զսպակ (գ.)zesbagressort n.m.
զսպանակ (գ.)zesbanagressort n.m.
զսպել (բայ)zesbélserrer, dompter, retenir v.tr.
զսպում (գ.)zesboumaction de serrer, de retenir, rétention n.f., serrement n.m.
զտարան (գ.)zedaranraffinerie n.f.
զտարիւն (ած.)zedariounau sang pur, authentique, racé adj.
զտել (բայ)zedélraffiner, filtrer, épurer v.tr.
զտիչ (գ.)zediTchfiltre n.m.
զտիչ (ած.)zediTchépurateur(trice) adj.
զտում (գ.)zedoumraffinage, filtrage n.m., épuration n.f.
զրաբան (գ.)zerapanbabillard(e) n.m.
զրաբանել (բայ)zerapanélbabiller v.intr.
զրադաշտական (ած.)zeratachdaganzoroastrien(nne) adj.
զրահ (գ.)zerahcuirasse n.f.
զրահանաւ (գ.)zerahanavcuirassier n.m.
զրահապատ (ած.)zerahabadcuirassé(e) adj.
զրահաւոր (գ.)zerahavorcuirassier n.m.
զրահաւորել (բայ)zerahavorélcuirasser v.tr.
զրահել (բայ)zerahél cuirasser v.tr.
զրաւ (գ.)zerav1) fin n.f., terme n.m.,
2) mort n.f.
զրաւել (բայ)zeravél1) terminer v.tr.,
2) tuer v.tr.
զրկանք (գ.)zergankprivation n.f., dépouillement n.m.
զրկել (բայ)zerguélpriver, dépouiller v.tr.
զրկուիլ (բայ)zergvil1) se priver, se dépouiller v.pron. ,
2) être privé(e) v.pron.
զրկում (գ.)zergoumaction de priver, privation n.f.
զրոյց (գ.)zerouïTsrécit, conte n.m., conversation n.f.
զրուան (գ.)zervansaturne n.m.
զրուցակից (գ.)zerouTsaguiTsinterlocuteur(trice) n.
զրուցավէպ (գ.)zerouTsavéblégende n.f.
զրուցատրել (բայ)zerouTsadrélconverser, causer v.intr.
զրուցատրութիւն (գ.)zerouTsadroutiounconversation, causerie n.f.
զրուցել (բայ)zerouTséldire v.tr., causer v.intr.
զրպարտել (բայ)zerbardélcalomnier, diffamer v.tr.
զրպարտիչ (գ.)zerbardiTchcalomniateur(trice) n.
զրպարտութիւն (գ.)zerbardoutiouncalomnie, diffamation n.f.
զօդ (գ.)zotarticulation, liaison n.f.
զօդել (բայ)zotéllier, souder v.tr.
զօշ (ած.)zochimpudent(e) adj.
զօշաքաղ (ած.)zochakaGhcupide, sordide adj.
զօշաքաղել (բայ)zochakaGhélsoutirer v.tr.
զօշաքաղութիւն (գ.)zochakaGhoutiouncupidité, avidité n.f.
զօրաբաժին (գ.)zorapajindivision n.f.
զօրաբանակ (գ.)zorapanagarmée n.f.
զօրագլուխ (գ.)zorakelouKhgénéral n.m.
զօրագունդ (գ.)zorakountrégiment n.m.
զօրական (ած.)zoraganmilitaire adj.
զօրական (գ.)zoraganmilitaire n.
զօրակոչ (գ.)zoragoTchmobilisation n.f.
զօրահանդէս (գ.)zorahantésrevue, parade n.f.
զօրանալ (բայ)zoranalse renforcer, se fortifier v.pron. (v.intr. en arménien).
զօրանոց (գ.)zoranoTscaserne n.f.
զօրաշարժ (գ.)zoracharjc n.f.
զօրապետ (գ.)zorabédgénéral n.m.
զօրասիւն (գ.)zorassiouncolonne n.f.
զօրավար (գ.)zoravargénéral n.m.
զօրավիգ (գ.)zoraviksoutien n.m., aide n.f.
զօրացնել (բայ)zoraTsenélrenforcer, fortifier v.tr.
զօրացուցիչ (ած.)zoraTsouTsiTchfortifiant(e), tonique adj.
զօրաւոր (ած.)zoravorfort(e), vigoureux(euse), puissant(e) adj.
զօրել (բայ)zorélpouvoir v.tr., être capable v.intr.
զօրեղ (ած.)zoréGhfort(e), vigoureux(euse), puissant(e) adj.
զօրութիւն (գ.)zoroutiounforce, vigueur, puissance n.f.
զօրք (գ.)zorkforces armées n.f.pl.