Յղումներ դէպի ընտրանի կայքեր

Ցուցադրել # 
1 ԱԳԱՄ
Մառն-լա-Վալէի Հայկական Մշակութային Միութիւն (ԱԳԱՄ): Ճոխ եւ մանրամասն մատենագրութիւն ֆրանսերէն լեզուով գիրքերու:
2 «Նայիրի»
Սէրուժ Ուրիշեանի պատրաստած՝ հայերէն լեզուի համացանցային բառարաններ։
3 Առակ-29
Առակ-29 կայքն է հայաստանեան կրթական եւ մշակութային հիմնադրամին
4 Համազգային
Համազգայինը Սփիւռքի համահայկական մշակութային միութիւն մըն է, հիմնադրուած՝ Լեւոն Շանթի,
Նիկոլ Աղբալեանի, Համօ Օհանջանեանի, Գասպար Իփեկեանի եւ իրենց գործակիցներու կողմէ,
Գահիրէ, 28 մայիս 1928-ին: Ան յատկապէս դպրոցներ կը ղեկավարէ. Աւստրալիոյ, Լիբանանի եւ Ֆրանսայի հայաշատ քաղաքներու մէջ:
5 APFA
ACTIONS POUR PROMOUVOIR LE FRANÇAIS DES AFFAIRES (APFA) et les autres langues des pays francophones dans le domaine des affaires. Association placée sous le patronage de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et de l'Organisation internationale de la Francophonie...
6 Հայ Նենգորդների Ցանց
Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).