Հայերէնի և հայ գրականութեան առընչուած կայքերու կապեր

Ցուցադրել # 
1 Հայ գրականութեան պատմութիւն
Ֆրանսերէնով՝ «Larousse»ի համաշխարհային գրականութիւններու բառարանին մէջ
2 Ալիշանի ՝«Ռամկական երգք հայոց»
1987-ի, Բ. հրատարակութունը, անգլերէն թարգմանութեամբ
3 Ըստ Մատթէոսի ու Մարկոսի աւետարաններուն հայերէն բնագիրը (1919)
Ֆրէտէրիք Մաքլերի ֆրանսերէն ուսումնասիրութիւնը: Փարիզ
4 Նոր կտակարան (1867)
Հայերէն
5 Լեզուաբանական ուսումնասիրութիւններ (Տօնապետեան)
Անահիտ Տօնապետեանի հրատարակութիւններէն
6 Ֆրանսերէնով՝ իգական եւ արական անուններ, ACAM-ի կայքէն:
Ֆրանսերէնով՝ իգական եւ արական անուններ, ACAM-ի կայքէն:
7 Հայ Կեանք
Ազգային Հասարակական Մշակութային Ելեկտրոնային Պարբերական
8 Հայերէն blog
Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).