Ըտրեալ յղումներ դէպի կայքէջերու՝ հայերէնի վերաբերեալ հին գիրքերու

Ցուցադրել # 
1 Grammaire de la langue arménienne (1823)
«Քերականութիւն արամեան լեզուի» (գրաբար), հեղինակ ՝ Շահան Ջրպետեան, Փարիզ, 820 էջ:
[Google Books – Harvard College Library]
2 Grammatica linguae Armeniacae (1837)
«Հայերէն լեզուի քերականութիւն» (գրաբար, լատիներէն), հեղինակ ՝ Ճիւլի Հայնրիխ Փեթերման, 264 էջ:
[Google Books – Bodleian Library]
3 Recherches sur la formation de la langue arménienne (1871)
« Հետազօտութիւններ Հայերէն լեզուի ձեւաւորումին» (ֆրանսերէն), հեղինակ ՝ Մ. Ք. Փաթքանոֆ, ռուսերէնէ թարգմանութեամբ՝ Մ. Էվարիսթ Փրիւտոմ, «Journal asiatique», 169 էջ:
[Internet Archive, sponsored by Google – University of oxford]
4 Grammar, Armenian and English (1873)
«Քերականութիւն, հայերէն եւ անգլերէն» (գրաբար եւ անգլերէն), հեղինակ՝ Հ. Յարութիւն Աւգերեան եւ Լորտ Պայրըն, Սբ. Ղազար, Վենետիկ, 144 էջ:
[Internet Archive with funding from Microsoft Corporation – 2008 – University of California, Berkley]
5 Grammaire arménienne (classique, 1883)
«Հայերէն քերականութիւն» (ֆրանսերէն), թարգմանուած, վերամշակուած ու յաւելուածներով՝ Մ. Լօէրէն՝ Ա. Քառիէրի «Ծաղկաքաղ»է մը եւ »Բառգիրք»է մը, Փարիզ, 218 էջ:
[Google Books – Harvard College Library]
6 Armenische Grammatik (1897)
«Հայերէն քերականութիւն», Ա. մաս՝ յատկացուած ստուգաբանութեան (գերմաներէն), հեղինակ՝ Եոհան Հայնրիխ Հիւպշման, Լայբցիկ, 575 էջ:
[Google Books – Princeton University]
7 Elementary Modern Armenian Grammar (1902)
«Տարրական արդի քերականութիւն՝ հայերէնի» (անգլերէն), հայերէն-անգլերէն եւ անգլերէն-հայերէն բառամթերքով, հեղինակ՝ Գէորգ Կիւլեան, Հայտըլպերկ, 196 էջ:
[Google Books – Harvard College Library]
8 Esquisse d'une grammaire comparée de l'armenien classique (1903)
«Բաղդխտատական նախագիծ մը գրաբարի» (ֆրանսերէն), հեղինակ՝ Անթուան Մէյէ, Տպ. Մխիթարեան, Վիեննա, 151 էջ:
[Google Books]
9 Internet archiveի վրայ հայերէն լեզուի գրքեր
[Via Internet Archive]
10 Googleի վրայ հայերէն լեզուի գրքեր
[Via Google-Books]
11 Grammaire de l'arménien classique (en anglais)
Առձեռն էջեր գրաբարի, հեղինակ՝ Թոտ Պ. Քրաուզ եւ Ճոնաշան Սլոքում, կայք՝ «Lingustics Research Center»:
12 Ներածութիւն Ալժերիոյ Հայ Կաթողիկէներու մասին (1855)
Գրեց՝ Վ.Ա. Պարպիէ տիւ Պոքաժ, Փարիզ
Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).