11 Նոյեմբեր 2009,

Nayiri.com կայքին ներկայացում

Հրաւէր

Մաշտոց Բառարաններու Կաճառ Ֆրանսա (CDMF)

Մառն-լա-Վալէի Հայկական Մշակութային Միութիւն (ACAM)

եւ

ՄԿՆԻԿ Մանկավարժական Դղեակը

հաճոյքով կը հրաւիրեն Ձեզ՝ Սէրուժ Ուրիշեանին հետ հանդիպմումի մը, որ պիտի ներկայացնէ մեզի իր ելեկտրոնիկ բառարանը արեւմտահայերէնի

nayiri.com/search

Nayiri

եւ պիտի պարզէ իր միւս ծրագիրները արեւմտահայերէնի մասին:

  • Արեւմտահայերէնի ուղղագրական սրբագրիչ

  • Հայերէն գիրքերու ելեքտրոնային գրադարանի մը պատրաստումը:

Ուրբաթ 11 Դեկտեմբեր 2009, ժամը 20:30-ին, Փարիզ ԱՆԱՔՕ ՏԱՓԱՆԱՒ-ին վրայ

(Bassin de la Villette, face au 61 quai de La Seine, 75018 Paris - M° Riquet, Stalingrad, Jaurès, հեռ. 06 18 47 03 59:

  • Կայք՝ www//peniche.anako.com

  • http://peniche.anako.com/Infos.html

  • Ել-հասցէ՝ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

  • այս ել-հասցէն թաթախանիչ մարդամեքենաներու դէմ պաշտպանուած է: Տեսնելու համար հարկաւոր է Javascript աշխատցնել:

  • Տեղեկութեան համար հեռաձայնել՝ 09 51 73 50 33 թիւին

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).