Frédéric Macler (16/05/1869 à Montdoré - 12/07/1938, à Monbéliard)
Ֆրէտէրիք Մաքլէր (16 մայիս 1869 Մօնթտօռէ – 12 յուլ. 1938, Մօնպէլիառ)

Արեւելեան լեզուներու ու քաղաքակրթութեան մասնագէտ (հայերէն, ասորերէն, եբրայերէն): Յաջորդելով Ա. Մէյէի, 1911-էն մինջեւ 1937, Փարիզի արեւելագիտութիւններուն կաճառին հայագիտական ամպիոնը կը ղեկավարէ: Ուրիշ լեզուաբաններու հետ հիմնած է «Revue des études Arméniennes» [Հայագիտական ուումնասիրութիւններու հանդէս]:

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).