Dr Karl Mlaker (1896-1951)
Դկտ. Կարլ Մլակէր (1896-1951)

Աւստրիացի  բանասէր, մասնագէտ սեմական ու հայկական լեզուներու: Հեղինակն է քանի մը հայերէնի մասին գրութիւններու :

Տե՛ս Հայր Ն. Ակինեանին գրութինը «Հանդէս ամսօրեաի» մէջ՝ ԿԸ. Տարի, 1954, էջ 151-152: (pdf, 1Ko)


Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).