Ըտրեալ յղումներ դէպի հայերէն բառարաններու կայքէջերու
Ցուցադրել # 
1 Dictionarium armeno-latinum (1633)
«Բառագիրք Հայոց» (Հայերէն-լատիներէն), հեղինակ ՝ Ֆրանչիսքօ Ռիվոլա, Փարիզ, 406 էջ:
[Google Books – Universidad Central Derecho]
2 Dictionnaire français-arménien-turc‎ (1840)‎
«Բառգիրք ի գաղղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ բառբառս», հեղինակ ՝ Հ. Յարութիւն Վ. Աւգերեան, Մխիթարեան Ուխտէն., Վենետիկ, 759 էջ:
[Google Books – Harvad College Library]
3 Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco (1846)
«Նոր բառգիրք իտալերէն-գաղղիարէն-հայերէն-տաճկերէն», պատրաստուած Մխիթարեան Ուխտէն, Վիեննա, 1120 էջ:
[Google Books – The University of Michigan Libraries]
4 Nouveau guide de conversation français-anglais-arménien-turc-allemand-italien‎ (1848)
«Խօսակցութեան գիրք գաղղիերէն, անգղիերէն, հայերէն, տաճկերէն, գերմաներէն, իտալերէն» Գործնական բառից հաւաքում, խօսքի ձեւով լծորդութիւնք, սկզբնական խօսքեր, ամէն կերպ նիւթերու վրայ խօսակցութիւններ եւ ստակներու համեմատութիւն, հեղինակ ՝ Հ. Փիլիպպոս Ճամճեան, Մխիթարեան Ուխտէն, Վիէննա, 763 էջ:
[Google Books – Columbia University, New York, Library]
5 Dictionnaire abrégé arménien-turc-français (1860)
«Համաօռտագոյն բառարան արդեան լեզուի հայերէն ի տաճ. ի ֆրանս.», հեղինակ ՝ Ճանիկայ Արամեան, Փարիզ, 178 էջ:
[Google Books – The University of Michigan Libraries]
6 Dictionary English and Armenian (1868)
«Բառարան Անգղիարէն եւ հայերէն», Բ. Հրատ., հեղինակ ՝ Հ. Յարութիւն Վ. Աւգերեան, Մխիթարեան Ուխտէն, Վենետիկ, 815 էջ:
[Digitized by the Internet Archive with funding from Microsoft Corporation – 2008 – UCLA Libraries]
7 Նոր բառգիրք հայ-անգլիարէն
Հեղինակ ՝ Հ. Մատաթեայ Վ. Պետրոսեան, Մխիթարեան Ուխտէն, Վենետիկ, 786 էջ:
[Digitized by the Internet Archive – Cornell University Library]
8 Dictionnaire arménien-français et français-arménien, 3e éd. (1881)
«Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն», Գ. Հրատ., հեղինակ ՝ Գ. Ա. Նար Պէյ (Լուսինեան), Փարիզ, 1130 էջ:
[Google Books – University of Michigan Libraries]
9 Dictionnaire portatif arménien moderne-français (1915)
«Առձեռն բառարան հայերէն աշխարիկ լեզուէ ֆրանսերէն», հեղինակ՝ Իշխ. Գուիտոն Լուսինեան եւ Կ. Յ. Բասմաջեան, Կ. Պոլիս, 838 էջ:
[Internet Archive – University of California, Berkley]
10 Dictionnaire français-arménien
Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).